fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Petitie vraagt bisschoppen stellingname in kerkelijke koers

KN Redactie 10 april 2018
image
(Foto: KN/Jan Peeters)

Een groep bezorgde katholieken heeft de Nederlandse bisschoppen in een petitie gevraagd “ondubbelzinnig en leergetrouw” stelling te nemen ten aanzien van de kerkelijke koers onder paus Franciscus.

Volgens de opstellers van de petitie is “onder het pontificaat van paus Franciscus een weg ingeslagen die een weg van afbraak moet worden genoemd”. Het gaat daarbij met name om “kwesties die de essentie raken van de leer van de Kerk over huwelijk en seksualiteit”.

Ondubbelzinnige stellingname

De petitie doet een beroep op de bisschoppen de priesters en lekengelovigen hen “op dit ogenblik van verwarring en onzekerheid (…) door een ondubbelzinnige, leergetrouwe stellingname en voorlichting te leiden en te beschermen tegen de dwalingen in de leer en praktijk die nu de kans krijgen.”
Concreet wordt de bisschoppen gevraagd zich uit te spreken “voor trouw aan en handhaving van de leerstellige geschriften van de voorgaande pausen: de zalige Paulus VI, St. Johannes Paulus II, en Benedictus XVI”.

Eerst aangewezenen

Omdat de bisschoppen “de eerst aangewezenen” zijn om “in navolging van St.-Paulus een paus en of andere hoogste gezagsdragers te waarschuwen en zo nodig te corrigeren”, wordt hen gevraagd zich achter de zogeheten ‘dubiabrief’ te scharen. Daarin vroegen kardinalen, van wie vier met name bekend, de paus om “de correcte opheldering van de omstreden passages in Amoris laetitia”.

China

Als derde verzoek wordt de bisschoppen gevraagd de Heilige Stoel te vragen af te zien van een voorgenomen akkoord met het communistisch regime in China dat volgens de opsteller de kerk aldaar aan de communisten zou uitleveren.

Gesterkt

De opstellers hopen dat de bisschoppen als college eensgezind hun verzoeken zullen inwilligen. Zo niet, dan richten zij zich tot iedere bisschop en hulpbisschop afzonderlijk.
In een begeleidende brief benadrukken de opstellers dat hun petitie in de lijn ligt van vergelijkbare initiatieven en oproepen daartoe. Zij voelen zich gesterkt door de recente uitspraken van kardinaal Eijk “in de geest van deze petitie”.

Nog geen reactie bisschoppen

Tot de initiatiefnemers behoren de bekende psycholoog dr. Gerard van den Aardweg en oud-CRK-voorzitter professor W.J. Witteman.
De bisschoppen, dinsdag voor hun reguliere overleg bijeen, konden nog niet reageren. (KN)