fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Pierre Warin benoemd tot nieuwe bisschop van Namen

Benoit Lannoo 7 juni 2019
image
Mgr. Pierre Warin wordt na vijftien als hulpbisschop te hebben gedien, op 30 juni geïnstalleerd als nieuwe bisschop van Namen. IPID

De paus heeft hulpbisschop Pierre Warin gepromoveerd tot nieuwe bisschop van Namen, het grootste bisdom van België. Een duidelijke keuze voor continuïteit.

De 71-jarige mgr. Warin is al vijftien jaar lang hulpbisschop van Namen, waar hij tegelijk vicaris-generaal en verantwoordelijke voor de pastoraal in de provincie Luxemburg was. Donderdag heeft de paus hem benoemd tot 31e bisschop van Namen. Hij is opvolger van mgr. Rémy Vancottem die vorige zomer de leeftijdsgrens van 75 jaar bereikte en dus zijn ontslag aan Rome aanbood.

Lappendeken

Het bisdom Namen is ’s lands grootste bisdom qua oppervlakte, maar meteen ook het minst dichtbevolkte. Het is ook wellicht het minst geseculariseerde bisdom van België; het gaat om een lappendeken van kleine gehuchten, dorpjes en steden.

Mgr. Warin kent het bisdom goed; hij gaat er prat op, toen hij als Luikenaar tot hulpbisschop werd benoemd, niet met de gps maar met een oude landkaart de toen 752 parochies van het bisdom te hebben bezocht. Warin heeft gediend onder zowel mgr. André-Mutien Léonard – die negentien jaar bisschop van Namen was alvorens aartsbisschop van Mechelen-Brussel te worden – als onder de zeer discrete mgr. Vancottem.

Zout van de wereld vormen

Hoewel zijn benoeming dus een keuze voor continuïteit is, bleek Pierre Warin boordevol ideeën te zitten toen hij door kardinaal Jozef De Kesel aan de pers werd voorgesteld. Warin wil, in de geest van paus Franciscus’ apostolische exhortatie Evangelii Gaudium “van een pastoraal van het behoud naar een resoluut missionaire pastoraal” evolueren.

“We moeten naar buiten gekeerd zijn”, zegt de nieuwe bisschop, “en het zout van de wereld vormen.” Hij verwijst daarbij uitdrukkelijk naar de 15 procent Belgen die onder de armoedegrens leven en naar de nieuwe armen, “waaronder de migranten”.

Roeping beleven

De nieuwe bisschop van Namen wil ook uitdrukkelijk inzetten op roepingen. Daarbij spoort hij “elke gelovige, welke ook zijn of haar statuut of beroep is, om zijn of haar roeping als christen ten volle te beleven. Als we vandaag een roepingencrisis beleven, is dat ook niet omdat de gelovigen zich niet langer voldoende bewust zijn van hun roeping?”

Priesterwijding gehuwde mannen onderzoeken

Maar mgr. Warin maakt zich eveneens zorgen over het “gruwelijke gebrek aan priesters”. Hij vindt de wijding van gehuwde mannen een piste die het onderzoeken waard is.

Toch acht hij het celibaat van de priester bijzonder waardevol. “Ik ben inmiddels 46 jaar priester en wil getuigen dat de weg van het celibaat niet makkelijk maar wel mogelijk blijft. Mijn celibaat heeft mij nog nooit droevig of bitter gestemd. Die levenslange vriendschap met en gave van een heel leven aan de Heer, is een bron van diepe voldoening. Ik ben er alvast zeer gelukkig van geworden.”

Mgr. Pierre Warin wordt op 30 juni in de Sint-Albinuskathedraal van Namen geïnstalleerd.