<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Politiek

‘Eer en uitdaging’: twee katholieken op definitieve senaatslijst ChristenUnie

Peter Doorakkers 28 november 2022
image
Eric Holterhues staat op plek 3 van de ChristenUnie-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. De eveneens katholieke Jolanda Kluin staat op plek 5. Foto: Eric Holterhues - Twitter

Het congres van de ChristenUnie stelde dit weekend de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vast. Plek 3 en plek 5 worden ingenomen door katholieken, Eric Holterhues en Jolanda Kluin.

Daarmee is de kans reëel dat in 2023 voor het eerst een katholiek de CU zal vertegenwoordigen op landelijk niveau. De ChristenUnie heeft op dit moment vier zetels in de Senaat. De huidige fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Tineke Huizinga, voert de lijst opnieuw aan.

Theoloog en chirurg

Eric Holterhues is theoloog en directeur van de Nederlandse tak van Oikocredit, dat onder meer microkredieten verstrekt. Verder is hij lid van het curatorium van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en maakt hij deel uit van het opiniepanel van Katholiek Nieuwsblad.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Jolanda Kluin is kinderhartchirurg in het AMC in Amsterdam en hoogleraar aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum/UvA.

Kritische reacties

Op de kandidaatstelling van Holterhues kwam een tweetal kritische reacties van congresgangers. Zij vinden dat een praktiserend homoseksueel de partij niet kan vertegenwoordigen. Een derde inspreker nam het voor zijn kandidatuur op, wat tot applaus leidde.

‘Kijken naar hele mens’

Holterhues zelf zegt desgevraagd “oprecht respect” te hebben “voor mensen die moeite hebben met mijn kandidatuur” en niet van mensen te kunnen verwachten “dat zij anders gaan denken”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Tegelijk hoopt hij “dat we elkaar heel houden” en dat “mensen mij niet versmallen tot één aspect, maar kijken naar mij als hele mens, inclusief mijn kennis, ervaring en geloofsleven”.

Christelijke samenwerking

Zijn kandidatuur beschouwt hij als “een eer en een uitdaging, spannend en een hele verantwoordelijkheid”.

Christenen zijn “marginaal geworden in onze geseculariseerde samenleving. Dat vraagt erom dat we samenwerken. Gelukkig is er veel meer dat ons verenigt dan ons verdeelt. Dat is in ieder geval ons geloof in het mensgeworden Woord, de zeven werken van barmhartigheid en de Bergrede”.

Katholiek sociaal denken

Als katholiek voelt hij zich daarnaast geleid door de vier kernprincipes van het katholiek maatschappelijk denken: algemeen welzijn, solidariteit, menselijke waardigheid en subsidiariteit. “Ik zet me daar graag voor in; ook in de Eerste Kamer.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

De kandidaat-senator zegt “alleen maar heel erg veel warme, positieve reacties” gekregen te hebben. “Ook van mensen die blij zijn dat een katholiek op een verkiesbare plaats staat.”

Provinciale Staten-verkiezingen

Op 15 maart 2023 kiest Nederland nieuwe leden voor de Provinciale Staten. Zij kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. De ChristenUnie zegt komend jaar op behoud van haar vier zetels te mikken.

Holterhues hoopt dat zijn kandidatuur “voor veel katholieken ook een reden kan zijn om de ChristenUnie te overwegen” bij de Statenverkiezingen.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.