<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Politiek

Europees Parlement keurt voor christenen omstreden geloofsvervolgingsrapport goed

KN Redactie 5 mei 2022
image
Het Europees Parlement heeft een rapport over geloofsvervolging goedgekeurd dat volgens christelijke instanties christenvervolging wereldwijd marginaliseert. Foto: Guillaume Périgois, Unsplash

Diverse christelijke instanties zijn kritisch over het rapport over vervolging van religieuze minderheden dat het Europees Parlement dinsdag heeft goedgekeurd. Volgens de Europese bisschoppen zet het rapport geloofsvrijheid als “tweederangs recht” weg.

De leden van het Europees Parlement keurden het rapport Persecution of minorities on the grounds of belief or religion (Vervolging van minderheden op grond van geloof of godsdienst), formeel goed tijdens een zitting in Straatsburg op 3 mei.

Aanzienlijke wijzigingen

Volgens de christelijke juridische groep ADF International belichtte de oorspronkelijke versie van het rapport de omvang van de wereldwijde christenvervolging. Het Europees Parlement heeft echter aanzienlijke wijzigingen in die tekst aangebracht. “Christenvervolging in het Midden-Oosten en Afrika wordt nu helemaal niet genoemd”, aldus ADF International.

De eindversie bevat één vermelding van christenen, tegenover “meerdere verwijzingen waarin de bescherming van atheïstische of humanistische geloofsminderheden wordt benadrukt”, meldt ADF International.

‘Tweederangs rechten’

De aangenomen tekst spreekt van “grote bezorgdheid over het misbruik van religie om discriminerende wetten op te leggen die in strijd zijn met vrouwen- en LHBTIQ-rechten.” Ook vrezen de opstellers ervan dat dergelijke wetten “seksuele en reproductieve rechten beperken, abortus of overspel strafbaar stellen of religieuze praktijken mogelijk maken die in strijd zijn met de mensenrechten.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

De Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) is van mening dat het rapport gewetens- en godsdienstvrijheid en het recht op leven als “tweederangs rechten” wegzet. “Elke poging om deze rechten te ondermijnen of om ze te onderwerpen aan ‘zogenaamde mensenrechten’ als abortus, is een ernstige schending van het internationaal recht”, zegt Manuel Enrique Barrios Prieto, secretaris-generaal van COMECE.

Hij voegt eraan toe dat de tekst “geen hulp zal bieden aan miljoenen gelovigen die het slachtoffer zijn van vervolging, in het bijzonder kwetsbare vrouwen en meisjes, aangezien hun situatie zal worden verdoezeld door voorrang te geven aan andere politieke belangen.”

EU-gezant voor godsdienstvrijheid

Volgens ADF International-medewerker Adina Portaru ondermijnt de tekst de rol van de EU-gezant voor godsdienstvrijheid. Die positie is sinds september 2021 vacant. In het goedgekeurde verslag wordt opgeroepen tot “een beoordeling van de doeltreffendheid en de toegevoegde waarde van de positie van de speciale gezant”.

De gezant moet zich volgens het rapport ook richten op “het recht op niet-geloven, geloofsafval en het aanhangen van atheïstische standpunten, waarbij ook aandacht moet worden besteed aan de situatie van niet-gelovigen die gevaar lopen.”

https://www.kn.nl/donaties/

Portaru betreurt “dat het verslag de Europese Commissie niet oproept om een nieuwe gezant te benoemen.” Volgens haar moet de Europese Unie meer doen om godsdienstvrijheid overal ter wereld te waarborgen. “De herbenoeming van een speciale godsdienstgezant is nu meer dan ooit noodzakelijk.”

Bron: Catholic News Agency

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.