fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Politiek

Linkse partijen vaak ‘katholieker’ dan christelijke partijen

KN Redactie 11 maart 2021
image
Foto: Element5 Digital - unsplash.com

Linkse partijen als de SP en Partij voor de Dieren blijken in de praktijk vaak ‘katholieker’ te zijn dan de confessionele partijen CDA, ChristenUnie en SGP. Dat concludeert Katholiek Nieuwsblad op basis van een analyse van stemgedrag in de Tweede Kamer.

In een extra digitale thema-editie over de verkiezingen maakt Katholiek Nieuwsblad een uitvoerige vergelijking tussen de deelnemende partijen. Qua verkiezingsprogramma’s is duidelijk dat met name de kleine christelijke partijen nauw aansluiten bij de verschillende standpunten die ook door de katholieke Kerk worden uitgedragen.

Katholieke sociale leer

Maar KN analyseerde ook het daadwerkelijke stemgedrag van partijen in de Kamer tijdens de voorbije regeerperiode. Het weekblad spiegelde daarbij een groot aantal moties aan belangrijke principes uit de katholieke sociale leer, zoals die in pauselijke documenten is geformuleerd.

“CDA, CU en SGP scoren een krappe voldoende in het licht van de katholieke principes, VVD en PVV een dikke onvoldoende”

Dat de christelijke partijen rondom ‘hete hangijzers’ als abortus en euthanasie het meest in lijn met de katholieke principes stemmen, is weinig verrassend. Maar op andere grote thema’s waar de Kerk zich veelvuldig over uitspreekt – zoals solidariteit, milieu, rechtvaardigheid of vluchtelingenproblematiek – scoren de confessionelen juist matig tot slecht.

Links scoort opvallend goed

Over de gehele linie halen CDA, CU en SGP maar een krappe voldoende in het licht van de katholieke principes. Met name de VVD en de PVV – onder katholieken nota bene populaire partijen – scoren een dikke onvoldoende.

De linkse partijen daarentegen scoren opvallend goed in de analyse van KN. Met name het stemgedrag van de Partij voor de Dieren en de SP strookt opvallend vaak met de morele opvattingen van de katholieke kerk.

Gratis online verkiezingseditie

Volgens Anton de Wit, hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad, komt dat enerzijds omdat “de sociale leer van de Kerk progressiever is dan vaak gedacht wordt”, en anderzijds omdat de SP een volkspartij is “die toch met name in het katholieke Brabant wortel schoot”.

Lees onze gratis digitale verkiezingseditie

Een uitgebreide analyse, plus meer achtergronden over het stemgedrag van katholieken, is te vinden in de gratis online verkiezingseditie: www.kn.nl/verkiezingen