fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Politiek

Parlementariërs uit 25 landen vormen ‘doe-club tegen religieuze vervolging’

Sanne Gerrits 31 oktober 2019
image
De Kamerleden Voordewind (links) en Van Helvert met aartsbisschop Goh van Singapore en Myriam van 't Loo, kenniscoördinator van de Tweede Kamer.

Parlementsleden uit meer dan 25 landen hebben in Singapore afgesproken meer samen te werken in de strijd tegen religieuze vervolging. Namens Nederland waren Martijn van Helvert (CDA) en Joël Voordewind (CU) aanwezig.

In opdracht van de Tweede Kamer voegden de katholieke Van Helvert en protestantse Voordewind zich bij de bijeenkomst. Daaraan namen 120 politici uit meer dan 25 landen deel.

Zij waren op woensdag en donderdag in Singapore bijeen voor het Congres over Religieuze Vrijheid en Geloof, een initiatief van het Internationaal Panel van Parlementariërs voor Vrijheid van Godsdienst of Overtuiging en de Duitse Konrad Adenauer-stichting.

Het gaat steeds slechter met de religieuze vrijheid

Het congres, dat eerder in Berlijn en New York werd gehouden, leverde volgens Van Helvert concrete afspraken op om de godsdienstvrijheid prominenter op de politieke agenda te krijgen.

“We gaan op kleine schaal bij individuele gevallen van religieuze onvrijheid actie ondernemen, en gezamenlijk de grote beleidslijnen proberen te beïnvloeden”, zegt Van Helvert telefonisch vanuit Singapore. “Volgens Ahmed Shaheed, de speciale rapporteur over de Religieuze Vrijheid van de VN, gaat het steeds slechter met de religieuze vrijheid. Wij hebben ons afgevraagd: wat is onze taak als parlementsleden?”

Een ‘doe-club’ tegen religieuze vervolging

“Als we ons verenigen, kunnen we gezamenlijk een front vormen tegen deze situatie. Als er ergens iets mis gaat, kunnen we de kennis met elkaar delen, zodat we er gezamenlijk iets aan kunnen doen”, zegt Van Helvert.

Hij noemt het voorbeeld van illegale sluiting van kerken. “Wanneer dat ergens gebeurt, zullen niet alleen de parlementariërs uit dat land vragen stellen, maar worden in ieder land Kamervragen gesteld. We gaan ambassadeurs aanspreken, zodat het een diplomatieke zaak wordt. Zo worden we een doe-club in plaats van een praatclub.”

Religieuze vervolging Europees aankaarten

Ook op Europees niveau zal worden samengewerkt om de religieuze vervolging te bestrijden. “Eens per maand is er een Raad van ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. De afspraak is dat wij als parlementariërs de gevallen van religieuze onvrijheid die wij met elkaar delen, allen bij onze ministers gaan aankaarten, zodat het bij de Raad op de agenda komt.”

‘Nederland kan nog wat leren van Singapore’

Van Helvert maakte van de gelegenheid gebruik om ook te spreken met de aartsbisschop van Singapore, William Goh.

“Singapore is een land dat tegelijk westers is, en een thuis voor alle religies. Volgens de bisschop beschouwt de staat zich als seculier in een religieuze omgeving, en gaat de overheid actief in gesprek met alle religies. In Nederland heeft men soms kritiek op mij, men vindt het lastig als ik mij religieus uit. ‘Wat moeten we daarmee’, hoor je dan, ‘we zijn neutraal en spreken met niemand.’ Op dat gebied kan Nederland nog wat leren van Singapore.”

Christenvervolging: op sommige plekken afgenomen, toch verdiept de crisis zich

In een onlangs verschenen rapport over de situatie van christenen in twaalf landen, concludeerde Kerk in Nood dat de vervolging in sommige delen van de wereld weliswaar is afgenomen, maar dat er in algemene zin toch sprake is van een “zich verdiepende crisis”.