fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Politiek

Paus roept opnieuw op tot schuldkwijtschelding aan arme landen

Junno Arocho Esteves - CNS 22 april 2021
image
De financiële situatie van arme landen is door de coronacrisis in veel gevallen verslechterd. Paus Franciscus roept de rijke landen op de schulden kwijt te schelden en te werken aan een nieuw herstelmodel. Foto: Unsplash - Konstantin Evdokimov

Paus Franciscus herhaalde zijn oproep aan de internationale gemeenschap om de schulden van arme landen waarvan de financiële situatie door de coronacrisis verslechterd is, kwijt te schelden.

Hij zei dat in een bericht dat hij op woensdag 21 april aan de deelnemers van de Ibero-Amerikaanse Top stuurde. Deze top is een jaarlijkse bijeenkomst van regeringsleiders en staatshoofden van tweeëntwintig Spaans- en Portugeessprekende landen.

“Schuldkwijtschelding is een gebaar dat mensen zal helpen zich te ontwikkelen en toegang te krijgen tot vaccins, gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid. Zo’n gebaar moet gepaard gaan met de implementatie van een gezond economisch beleid en goed bestuur dat de armsten bereikt”, zei de paus.

Universeel algemeen goed

In zijn boodschap herinnerde de paus zich de slachtoffers van de pandemie, die “mensen van elke cultuur, geloofsovertuiging, sociaal en economisch niveau heeft getroffen”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Vaccinaties moeten worden beschouwd als een universeel algemeen goed”, zei hij. Paus Franciscus herhaalde zijn eerdere oproep om te komen tot een rechtvaardige verdeling van vaccins, “niet gebaseerd op puur economische criteria, maar rekening houdend met de behoeften van iedereen, vooral de meest kwetsbaren en behoeftigen.”

Herstelmodel

De pandemie, vervolgde hij, biedt de gelegenheid “om de relatie tussen de persoon en de economie te heroverwegen”.

“We moeten daarom onze krachten bundelen om een nieuwe horizon van verwachtingen te creëren waarin niet de economische winst het hoofddoel is, maar de bescherming van het menselijk leven”, zei de paus. “In die zin is het dringend noodzakelijk om een herstelmodel te overwegen dat in staat is om nieuwe, meer inclusieve en duurzame oplossingen te genereren.”

Suggestie

Hij sprak ook over de suggestie die hij op 8 april aan de Wereldbank deed om externe financiering mogelijk te maken middels speciale trekkingsrechten.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds zijn speciale trekkingsrechten, algemeen bekend als SDR (special drawing rights), internationale reserves die “een rol kunnen spelen bij het verschaffen van liquiditeit en het aanvullen van de officiële reserves van de lidstaten”, vooral in tijden van financiële crisis.

Politieke wil

De paus zei dat SDR-fondsen “kunnen worden gebruikt om economische ontwikkeling en productiviteit te bevorderen en aan te moedigen, zodat iedereen uit de huidige situatie kan komen met de grootste kans op herstel”.

“Niets van dit alles zal mogelijk zijn zonder een sterke politieke wil die de moed heeft om te besluiten dingen te veranderen, vooral prioriteiten, zodat de armen niet degenen zijn die de hoogste kosten betalen van deze tragedies die onze menselijke familie treffen”, zei hij.

https://www.kn.nl/donaties/