<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Politiek

Wetsvoorstel: gemeentes mogen gebedshuizen sluiten bij corona-uitbraak

Emma Koevoets 23 april 2021
image

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend waarin staat dat burgemeesters de bevoegdheid moeten krijgen om kerken en moskeeën te sluiten in het geval van een corona-uitbraak.

Gebedshuizen of gedeeltes daarvan moeten maximaal tien dagen gesloten kunnen worden als er corona-uitbraken zijn. Voorwaarde is dat van tenminste drie besmette personen de besmetting daadwerkelijk tot het gebouw herleidbaar is.

Aanvankelijk werden levensbeschouwelijke organisaties uitgezonderd van de sluitingsbevoegdheid. In een advies over het voorstel stelt de Raad van State echter dat de redenering op basis van godsdienstvrijheid die het kabinet hierbij gebruikte, niet overtuigend is.

Advies Raad van State overgenomen

Het uitgangspunt van het voorstel is dat gebouwen in het uiterste geval gesloten kunnen worden als ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid. De godsdienstvrijheid sluit niet uit dat er beperkingen ingesteld kunnen worden ter bescherming van volksgezondheid, aldus de Raad van State.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het kabinet heeft het advies overgenomen en de uitzondering voor kerken, moskeeën en andere gebedshuizen geschrapt.

SGP: ‘Onnodig en grensoverschrijdend’

De SGP is het fundamenteel oneens met deze uitspraken en vindt het geen gerechtvaardigde inperking van de godsdienstvrijheid: “Onnodig en grensoverschrijdend dat kerken gesloten kunnen worden. Doet afbreuk aan positie kerk als constitutioneel beschermde plek”, stelt SGP-voorman Kees van de Staaij in een reactie op Twitter.

ChristenUnie: ‘Overheid moet terughoudend optreden’

Kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie daarentegen vindt dat het voorstel genuanceerder in elkaar zit: “Kerken hebben terecht een bijzondere positie en onze grondwet beschermt de vrijheid van godsdienst. De Kamer heeft een motie aangenomen dat een bedrijf gesloten kan worden in geval van een corona-uitbraak. Daar komt deze wet uit voort. De Raad van State vindt dat je de Kerken daarvan niet geheel kunt uitsluiten. Maar de overheid moet altijd terughoudend naar Kerken optreden. Er moet dus heel wat water door de Rijn stromen voordat dit het geval is voor een kerk.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Allereerst moet zeker zijn dat er minstens drie besmettingen daadwerkelijk ín de kerk hebben plaatsgevonden. “Een kerk krijgt dan eerst de kans om maatregelen te nemen. Mocht dat in overleg met de burgemeester niet voldoende zijn, dan kan hij zo’n beslissing nemen. Maar dan zal er ook naar een oplossing gezocht worden om het belijden van het geloof elders door te laten gaan.”

Nederlandse bisschoppenconferentie

De Nederlandse bisschoppenconferentie liet desgevraagd weten net op de hoogte te zijn van het voorstel en beraadt zich op een reactie.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.