<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Rome onderzoekt wonder Titus Brandsma

KN Redactie 10 januari 2018
image
Pater Michael Driscoll (Foto: Order of the Carmelites)

Het Vaticaan onderzoekt een opmerkelijke genezing van dodelijke huidkanker op voorspraak van de Nederlandse karmeliet Titus Brandsma.

Een speciale commissie van het bisdom Palm Beach heeft de bewering van priester Michael Driscoll uit Boca Raton in Florida onderzocht. In december werden de resultaten van anderhalf jaar onderzoek naar Rome gestuurd. Daar zal een commissie van onafhankelijke medische deskundigen zich opnieuw over de zaak buigen.

Overtuigd

De 76-jarige pater Michael Driscoll is ervan overtuigd dat hij zijn leven te danken heeft aan zijn Nederlandse ordegenoot Titus Brandsma, die in 1942 door de nazi’s in Dachau werd vermoord.
“Hij was een dappere Nederlander die opkwam voor de katholieke Kerk, voor persvrijheid, voor onderwijs en beëindiging van de Jodenvervolging”, aldus Driscoll, die vijftig jaar geleden voor het eerst over de Fries hoorde.

‘Fijne stofkam’

Na de zaligverklaring van Titus in 1985 bleef het stil en werden geen nieuwe wonderen gemeld die nodig zijn voor eventuele heiligverklaring. Volgens de man die het heiligverklaringsproces op gang moet houden, de zogeheten ‘postulator’, is Driscolls genezing het enige dat momenteel wordt onderzocht.
Volgens pater Mario Esposito luistert het nauw en hanteert Rome bij dergelijke onderzoeken een “zeer fijne stofkam”.

Rechten van immigranten

Pater Driscoll ontwikkelde een bijzonder devotie tot pater Titus en voelde zich door diens voorbeeld gesterkt om zich krachtig uit te spreken tegen onder meer abortus en voor migrantenrechten.
Toen in 2004 een ernstige vorm van huidkanker werd vastgesteld, gaf een ordegenoot hem een relikwie van Brandsma, die hij dagelijks op de getroffen plek hield terwijl hij tot hem bad. Het bisdom Palm Beach riep zijn gelovigen op ook tot pater Titus te bidden om genezing.

Gevoelige huid

De zoon van Ierse immigranten betaalde hij de prijs voor de vele zonovergoten strandvakanties die hij als kind genoot. Zijn gezicht zit vol littekens van verwijderde aangetaste stukjes huid. Dat begon al op jonge leeftijd.

Uitzaaiingen

In 2004 werd de toestand kritiek toen de artsen een metastatisch melanoom verwijderden dat zich had uitgezaaid tot in zijn nek. Daarnaast werden 84 lymfeklieren en een speekselklier verwijderd. Een stuk huid werd van zijn dij genomen om de verwijderde voorhoofdshuid te vervangen.
Dat iemand het met die vorm van kanker vijf jaar overleeft is slechts 15 tot 20%. Hooguit 15% haalt de tien jaar. Andere bronnen schatten de overlevingskansen nog lager in.

Geen verklaringen

Bij pater Michael zijn, veertien jaar na die operaties en 35 dagen bestraling, geen verdere uitzaaiingen gevonden.
“Daar schijnt geen medische verklaring voor te zijn”, aldus postulator Esposito.

Meestal fataal

Een van de vijf bij het onderzoek betrokken artsen is dr. Anthony Dardano, verbonden aan de medische faculteit van de Florida Atlantic University, tevens parochiaan. Hij is overtuigd van een bovennatuurlijke genezing.
“Het is een wonder dat hij dit heeft overleefd. Zijn kanker is meestal fataal. Is hier sprake van een wetenschappelijke verklaring waarom hij nog leeft? Nee.”

‘Daar gaan we weer’

Pater Driscoll is inmiddels met emeritaat, maar is nog steeds als priester actief. Hij heeft de uitvaarten gedaan van inmiddels zes parochianen die dezelfde vorm van kanker niet overleefden.
Hij is niet bang meer voor een onverhoopt nieuw bezoek aan de dermatoloog. Telkens als in het verleden de arts zorgelijk begon te kijken herhaalde hij biddend hetzelfde zinnetje: “Titus, daar gaan we weer.”

Unaniem oordeel nodig

Een woordvoerster van het bisdom Palm Beach waarschuwde dat het Vaticaanse onderzoek, waarbij onafhankelijke deskundigen het hele medische dossier bestuderen en unaniem tot een uitspraak moeten komen voor erkenning als wonder, nog maanden of zelfs jaren kan duren. (KN)