fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Bedevaart

Ruim 1100 pelgrims herdenken HH. Martelaren van Gorcum tijdens Nationale Bedevaart Brielle

KN Redactie 11 juli 2016
image
Ruim 1100 pelgrims herdachten zaterdag de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle. (Foto: Bisdom Rotterdam - Peter van Mulken)

Ruim 1100 pelgrims hebben zaterdag de HH. Martelaren van Gorcum herdacht tijdens de Nationale Bedevaart in het Zuid-Hollandse Brielle.

De HH. Martelaren van Gorcum zijn negentien geestelijken die op 9 juli 1572 door de Watergeuzen werden mishandeld en opgehangen in een turfschuur in Brielle, omdat zij weigerden hun geloof in de heilige communie en de paus af te zweren.

Heilige Deur

“Wij zijn vanuit heel het land bijeengekomen om hen te eren en hun geloofsgetuigenis te vieren”, las pastoor Jack Glas voor aanvang van de heilige Mis voor.

Het thema van de Nationale Bedevaart was ‘Wees Barmhartig’.

Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, opende voor de heilige Mis in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid de heilige deur van de bedevaartkerk in Brielle.

De heilige deur van het bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle is tot en met zaterdag 10 september geopend.

‘Kiem van eeuwig leven’

In zijn preek over de geestelijke werken van barmhartigheid herinnerde mgr. Van den Hende aan de betekenis van de heilige deur, die onder meer symbool staat voor Jezus als deur naar het eeuwig leven.

“Het is niet pas als we sterven dat we door de deur gaan die Christus is, maar al veel eerder. Vanaf de dag van onze doop, toen we de kiem van eeuwig leven ontvingen, zijn we binnengetreden in het leven met de Heer. […] Als gedoopte mensen mogen we leven met de Heer. We zijn binnengetreden om te groeien in geloof en in liefde en te volharden in de hoop”, aldus de bisschop van Rotterdam.

‘Geen teken van barmhartigheid te bekennen’

Verder preekte mgr. Van den Hende over het thema barmhartigheid in het licht van de HH. Martelaren van Gorcum.

Volgens de bisschop van Rotterdam is het “heel bijzonder dat we juist hier, op een plaats waar het tegenovergestelde van barmhartigheid plaatsvond, de oproep van Jezus horen: Wees barmhartig”.  

“De martelaren hebben hier hun leven gegeven [..] ze werden van alle kanten bedreigd, bespuwd en bespot. Op het eerste gezicht is er hier geen teken van barmhartigheid te bekennen. Maar als we ons verdiepen in het leven van de martelaren, zoals is opgeschreven hoe hun laatste dagen zijn vergaan, dan zijn er in die laatste dagen vele werken van barmhartigheid te bespeuren. Niet direct de lichamelijke werken van barmhartigheid, zoals de hongerigen eten geven, de dorstigen drinken geven en de naakten kleden. Maar wel de geestelijke werken van barmhartigheid”, aldus de bisschop van Rotterdam.

‘Zoals de martelaren hebben gedaan’

Hij doelde onder meer op de steun en troost die de negentien HH. Martelaren van Gorcum elkaar hebben geboden en het onrecht dat ze hebben verdragen omwille van Jezus.

“Zoals de martelaren hebben gedaan, kunnen ook wij met de Heer komen tot een netwerk van liefde, waarin we niet alleen elkaar helpen, maar ook kunnen bijdragen aan een samenleving waar liefde het belangrijkste fundament is, aan een beschaving van liefde. Mogen we het vertrouwen hebben, dat de Heer ons daartoe roept en ons ook de kracht en genade geeft”, aldus mgr. Van den Hende.

Kardinaal Simonis

De heilige Mis tijdens de Nationale Bedevaart werd onder meer bijgewoond door kardinaal Simonis, de burgemeester en wethouders van Brielle, en een delegatie van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

De Eucharistieviering op het bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle werd door veertig priesters geconcelebreerd.

Jongerenprogramma

Voor de jongeren was er tijdens de Nationale Bedevaart een gedeeltelijk jongerenprogramma.

Met ruim vijftig jongeren sprak mgr. Van den Hende over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid.

Hij deed dit onder meer aan de hand van drie bijbelverhalen waarin barmhartigheid centraal staat, zoals de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lc. 10,25-37).

‘Wat in je hart gebeurt’

“De geestelijke werken zijn anders dan de lichamelijke werken niet van: handen uit de mouwen en iets doen. Maar ze vragen er vooral om dat er wat in je hart gebeurt,” legde mgr. Van den Hende aan de jongeren uit.

Vervolgens vroeg de bisschop aan de jongeren welke van de geestelijke werken van barmhartigheid ze het moeilijkst vinden en welke (relatief) het makkelijkst. Het geduldig lijden van het onrecht en het vergeven van beledigingen bleken het moeilijkst, en het troosten van de bedroefden en het bidden voor de levenden en doden het (relatief) makkelijkst. (KN/Bisdom Rotterdam)