fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Lang niet alle buitenlandse missionarissen kunnen wennen aan het geseculariseerde Nederland

Selinde van Dijk-Kroesbergen 22 december 2022
image
Buitenlandse missionarissen, zoals de Blauwe zusters, kunnen vaak moeilijk aarden in de sterk geseculariseerde Nederlandse samenleving, blijkt uit onderzoek. Foto: KN - Jan Peeters

Een kwart van de missionarissen in Nederland die afkomstig zijn van buiten Europa geeft aan graag terug te willen naar hun moederland. Uit recent Nijmeegs onderzoek blijkt dat ze vanwege de geseculariseerde samenleving maar moeilijk in Nederland kunnen aarden.

Het onderzoek van het Nijmegen Institute for Mission Studies (NIM) en het Kaski vond dit najaar plaats. Ongeveer zestig van de circa honderdvijftig niet-Europese missionarissen die in Nederland verblijven, hebben daarvoor een vragenlijst beantwoord. Het gaat om zowel mannen als vrouwen, ouderen als jongeren en missionarissen die kort en lang in Nederland wonen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ook hun afkomst is divers. De missionarissen komen uit Azië, Afrika, het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Driekwart is hoogopgeleid en het merendeel is opgegroeid in een dorp of kleine stad. De meeste ondervraagden werden door de eigen congregatie gevraagd om naar Nederland te gaan. Zo’n twintig procent ging op eigen initiatief, elf procent werd het opgedragen.

Vertrekwens

Over het algemeen blijken de missionarissen weinig moeite te hebben met typisch Nederlandse gewoontes als ‘op tijd komen’ en ‘eerst een afspraak maken’. Ook het Nederlandse eten lijkt geen probleem te zijn. Het overgrote deel voelt zich thuis in Nederland en gesteund door hun gemeenschap. Bijna een kwart van de missionarissen wil hier dan ook blijven.

Toch is er een zeker zo grote groep die zegt het liefst weer terug naar huis te willen. Dit zijn vaak jongere missionarissen die veel contact met hun thuisfront hebben. De overige helft is neutraal en heeft geen expliciete vertrekwens, maar is ook niet overtuigd om in Nederland te blijven.

Voorbereiding en ondersteuning

Het grootste struikelblok blijkt de manier waarop Nederlanders hun geloof beleven – of meestal juist niet beleven. De helft van de missionarissen heeft moeite met de geseculariseerde samenleving. Het rapport beveelt daarom aan om buitenlandse missionarissen hier beter op voor te bereiden.

https://www.kn.nl/donaties/

Ook wordt aanbevolen om hen beter te ondersteunen bij het aanleren van de Nederlandse taal, omdat het Nederlands in de meeste gevallen de voertaal is. Juist de missionarissen die nog kort in Nederland verblijven, en onder wie de vertrekwens het grootst is, beheersen de taal zwak of slecht.

Een derde aanbeveling die het rapport doet, is om de missionarissen meer financiële slagkracht te geven. Hoewel het werk hen vaak veel voldoening oplevert, levert het hun financieel te weinig vergoeding op voor ontspanning en vakantie, zo vindt een kwart van de ondervraagden.