fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Duitse aartsbisschop in Auschwitz: sta op tegen hoogmoed machthebbers

Catholic News Service 16 augustus 2019
image
De met prikkeldraad omgeven barakken van Auschwitz Foto: CNS Photo - Bob Roller

In de aanloop naar de herdenking van de Duitse inval in Polen van 1 september 1939, roept een Duitse bisschop op de hoogmoed en arrogantie van de politieke macht tegen te gaan.

Aartsbisschop Ludwig Schick van Bamberg deed dit tijdens een Mis in voormalig concentratiekamp Auschwitz op 14 augustus. Hij herdacht daar het getuigenis van de Poolse martelaar en heilige pater Maximiliaan Kolbe.

‘Geen natie kan zich boven de andere stellen’

Nu de herdenking van het begin van de Tweede Wereldoorlog er aankomt, “herinnert Maximiliaan Kolbe ons eraan God te belijden als de Almachtige, bij wie allen de vrede en eenheid in de wereld van vandaag kunnen vinden”, aldus de aartsbisschop.

“Niemand kan zichzelf boven God stellen, geen natie kan zichzelf boven de andere stellen,” benadrukte hij. Hij voegde toe dat de belangrijkste bijdrage van christenen aan de vrede en eenheid van volken en naties “het belijden van de ene en enkel goedwillende God, Vader van heel de schepping” is.

Voorbeeld van naastenliefde

“God geeft evenveel waardigheid en rechten aan alle mensen, volken en naties en legt dezelfde plichten van naastenliefde op allen”, zei Schick.

De heilige Maximiliaan Kolbe gaf een bijzonder voorbeeld van naastenliefde.

De Poolse priester kwam in verzet tegen de totalitaire terreur van de nazi-ideologie en werd opgesloten in concentratiekamp Auschwitz. In 1941 gaf hij zijn leven voor een medegevangene door vrijwillig diens plaats in een hongerbunker in te nemen. Kolbe werd na enige tijd in de bunker te hebben gezeten, geëxecuteerd.

‘Politici die op Gods plaats denken te staan’

Kolbe is patroonheilige van Europa om de katholieken eraan te herinneren tegen oorlog, machtsmisbruik en politieke arrogantie te strijden. “Te strijden tegen politici, machthebbers en leiders die denken op de plaats van God te staan”, vervolgde Schick.

Omgaan met het gewelddadige verleden

Aartsbisschop Schick is voorzitter van de contactgroep van de Duitse en Poolse bisschoppenconferenties. Ook is hij voorzitter van de Maximilian Kolbe Stichting, die jaarlijks workshops in Auschwitz organiseert op Kolbes gedachtenisdag.

Dit jaar ontmoetten 45 deelnemers uit twaalf Europese landen elkaar daar om te spreken over het onderwerp ‘Omgaan met het gewelddadige verleden’.