fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Kerken nog altijd “aanzienlijke kracht” in armoedebestrijding

Sanne Gerrits 11 november 2019
image
Mgr. Gerard de Korte presenteert de cijfers armoedebestrijding door Nederlandse Kerken (Foto: Bisdom Den Bosch)

De gezamenlijke katholieke en protestantse Kerken en diaconale organisaties in Nederland besteedden in 2018 88,6 miljoen euro aan armoedebestrijding. Dit werd vrijdag 8 november bekend gemaakt door onder andere bisschop De Korte in de Pauluskerk van Rotterdam.

Bij dit bedrag zijn ook de uren geteld die vrijwilligers aan dit werk besteden, goed voor ongeveer 47,9 miljoen euro.

Aanzienlijke diaconale kracht

“De getallen van dit jaar spreken boekdelen. De cijfers maken ook duidelijk dat de diaconale kracht van onze kerken nog steeds aanzienlijk is. Misschien nog belangrijker dan de materiële hulp is de diaconale ontmoeting. Iemand die de moeite neemt jou te bezoeken, die je erbij houdt, iemand die met je mee loopt”, aldus mgr. De Korte in zijn toespraak bij de presentatie van het onderzoek aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij overhandigde haar de uitkomsten samen met scriba ds. René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland.

Mgr. De Korte: “Duizenden kerkmensen maken door diaconie iedere dag het geloof van hun doopsel waar en stellen op talloze plaatsen concrete daden van compassie en naastenliefde.”

Verschuiving sinds eerste editie

Het Onderzoek Armoede in Nederland is alweer de achtste editie van het driejaarlijkse onderzoek van kerken rondom armoedebestrijding. Aan het onderzoek, georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, nemen de meeste Nederlandse kerkgenootschappen deel.

De uitkomsten van de verschillende jaren laten een verschuiving zien binnen de doelgroepen. Sinds 2012 worden nu meer asielzoekers en vluchtelingen, mensen met een chronische ziekte en eenverdieners geholpen dan eerder het geval was, toen mensen zonder betaald werk de hoofdmoot vormden bij de verzoeken op hulp.

De overheid als veroorzaker van problemen

Er werd gepleit voor meer coulance vanuit de overheid, wanneer mensen fouten maken bij het invullen van ingewikkelde papieren. Nu bestempelt de overheid dit meteen als “fraude”. Daarbij vroegen de kerken om het omhoog brengen van de jeugdregelingen van 18 jaar naar 21 jaar, gezien de problemen onder jongeren. Ten slotte vroegen zij om meer aansluiting van de overheid bij de hulpinitiatieven van de kerken.

Naast vanwege schulden en een langdurig laag inkomen kloppen mensen het vaakst aan bij een kerk vanwege het vastlopen in loketten van instanties, last van ingewikkelde formulieren en terugvordering van teveel betaalde toeslagen. De kerken noemen de overheid door zijn bureaucratie daarmee niet alleen armoedebestrijder maar ook veroorzaker van problemen.