<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Nederlandse Kerk doet het ‘voortreffelijk’ inzake misbruik

KN Redactie 17 december 2018
image
Foto: Katholiek Nieuwsblad/Jan Peeters

De katholieke Kerk in Nederland is “voortreffelijk” omgegaan met de aanbevelingen van de Commissie Deetman. Dat zegt kerkhistoricus Ton van Schaik tegenover de Volkskrant.

Aanleiding is een inventarisatie door de NOS naar de manier waarop de katholieke Kerk sinds het misbruikonderzoek door de Commissie Deetman in 2011 werd gepubliceerd.

Volgens Van Schaik is het zelfreinigend vermogen dat de Nederlandse Kerk heeft laten zien niet vanzelfsprekend. Verwijzend naar de Jehova’s getuigen en Joodse gemeenschappen “gebeurt daar vrijwel niets”, aldus de kerkhistoricus. “De katholieke Kerk heeft geld uitgekeerd. Er zijn commissies ingesteld. Maatregelen genomen. Er valt ze heel veel te verwijten, maar de afhandeling is voorbeeldig.”

Benoeming geweigerd

Hij noemt het “heel goed” dat een oudere priester over wie lang geleden een melding is geweest van overschrijdend gedrag, niet in een ander bisdom kon gaan werken. Een verzoek daartoe is recent door de betrokken bisschop geweigerd.

Aanbevelingen opgevolgd

Het onderzoek van de Commissie Deetman dat in december 2011 werd gepubliceerd bevatte een reeks aanbevelingen. Die zijn door de bisschoppen en de koepelorganisatie van orden en congregaties KNR opgevolgd.

Verklaring omtrent gedrag

Priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers en degenen die daarvoor in opleiding zijn hebben sinds 2014 een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig. Ook voor vrijwilligers en functionarissen die met minderjarigen werken is een VOG vereist. Die moet worden aangevraagd bij de overheid en wordt alleen verstrekt als de laatste vier jaar geen strafbaar feit is gepleegd. Wie eenmaal een zedendelict heeft begaan kan geen VOG meer krijgen.

Gedragscode

De Nederlandse Kerkprovincie had al sinds 2005 een verplicht antecedentenonderzoek voor te benoemen priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers en religieuzen. Dat is in 2012 aangescherpt. Daarnaast is dit jaar een Gedragscode Pastoraat in werking getreden. Ook wordt er in de opleiding en vorming van toekomstige werkers in het pastoraat ruim aandacht gegeven aan preventie.

Meldingen

Sinds de invoering in 2015 van het ‘Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK’ zijn er 46 meldingen binnengekomen. In acht gevallen ging het om seksueel grensoverschrijdend gedrag dat plaats vond na de publicatie van het Deetmanrapport in 2011. Daarbij ging het niet om minderjarigen.

Politie ingeschakeld

Twee kwesties hebben betrekking op een religieuze beweging die niet onder de KNR of de bisschoppen vallen. Een van de Nederlandse hulpbisschoppen heeft contact opgenomen met de Nederlandse politie en melding gedaan in het Vaticaan.

‘Uitstekende zaak’

Ook hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest is positief over het optreden van de Kerk in dezen. “Zowel bij de geschrapte benoeming als bij de meldingen over de religieuze beweging is het volgens mij precies gegaan zoals het de commissie-Deetman voor ogen stond”, aldus Van Geest tegenover de NOS. “In dat laatste geval is niet alleen geprobeerd de zaak intern op te lossen, maar zijn ook de wereldlijke autoriteiten op de hoogte gebracht. Als hoogleraar kerkgeschiedenis zeg ik: dat is bemoedigend. De Nederlandse bisschoppen hebben onder kardinaal Eijk hun bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Dat is een uitstekende zaak.” (KN)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.