fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Nederlandse kerken buigen zich over ‘verwerking en heling’ van slavernijverleden

Luuk van den Einden 5 mei 2023
image
Een monument voor de Curaçaose slavenopstand van 1795 door Yubi Kirindongo. Op 1 juni zullen Nederlandse kerkgenootschappen met vertegenwoordigers uit de voormalige koloniale gebieden stilstaan bij de rol die kerken in het slavernijverleden gespeeld hebben. Foto: Wikimedia Commons

Op het Internationaal Symposium over Kerken en Slavernij staan Nederlandse kerkgenootschappen stil bij de rol die zij gespeeld hebben in het slavernijverleden. Ook religieuzen steunen het symposium: “Thema’s als mensenhandel en moderne slavernij zijn nog altijd belangrijk voor religieuzen.”

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 vindt in Nederland het Herdenkingsjaar Slavernijverleden plaats. De trans-Atlantische slavenhandel werd 160 jaar geleden formeel afgeschaft en tien jaar later ook daadwerkelijk beëindigd, maar de gevolgen van het slavernijverleden worden generaties later nog gevoeld.

Echoënd verleden

Op 1 juni vindt in de Utrechtse Domkerk in dat kader een internationaal kerkelijk symposium plaats. Afgevaardigden van Nederlandse kerken denken daar samen met vertegenwoordigers uit de voormalige Nederlandse koloniën na over de betrokkenheid van kerken bij de slavernij en hoe dat verleden echoot in de huidige geloofsgemeenschappen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“In het voorbereidingstraject was het overleg met vertegenwoordigers van verschillende kerken uit Suriname, Curaçao en Sint-Eustatius van doorslaggevende betekenis”, aldus Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.

‘Samenspraak’

“In samenspraak met hen is het programma van het symposium ontwikkeld. Het is van belang dat wij in Nederland luisteren naar de stemmen uit de kerken van Suriname en de Caraïben, Indonesië en de Molukken.”

“Met dit symposium geven we een vervolg aan de verklaring die de Raad van Kerken in 2013 over de medeverantwoordelijkheid van kerken voor het systeem van slavernij heeft afgegeven”, vervolgt hij. In die verklaring erkende de Raad van Kerken dat Nederlandse kerkgenootschappen een rol hadden gespeeld in het slavernijverleden en dat de “christelijke theologie misbruikt is om de slavernij te rechtvaardigen”.

Steun door religieuzen

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft ervoor gekozen het symposium met een financiële bijdrage via het fonds KNR-PIN te steunen. Woordvoerder Erica op ’t Hoog legt uit dat religieuzen via het KNR-PIN financiële ondersteuning bieden aan projecten die “bijdragen aan een betere samenleving”. Normaal ligt daarbij de voorkeur bij langdurige projecten, maar voor het symposium is een uitzondering gemaakt.

“Het symposium staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een reeks van bijeenkomsten rond de herdenking van de afschaffing van de slavernij”, vertelt Op ’t Hoog. “Het symposium komt voort uit een project dat al langer loopt bij de Raad van Kerken, dat gericht is op de verwerking en heling van het slavernijverleden.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Ook is het thema op zich belangrijk voor religieuzen, aldus Op ’t Hoog. “Het raakt aan gerechtigheid, verzoening en dialoog. Diverse ordes en congregaties hebben een geschiedenis in de voormalige Nederlandse koloniën en voelen een grote betrokkenheid bij die gebieden. Thema’s als mensenhandel en moderne slavernij zijn nog altijd belangrijk voor religieuzen.”

Zie de website van de organisatie voor meer informatie over het symposium.