fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

‘Nooit meer buiten slapen’: politieke en kerkelijke organisaties maken bezwaar tegen asielbeleid

Luuk van den Einden 17 mei 2023
image
In 2022 moesten maandenlang asielzoekers buiten slapen bij het AZC in Ter Apel wegens plaatsgebrek. Gevreesd wordt dat dat dit jaar opnieuw het geval zal zijn. Beeld: NOS

Een dertigtal politieke jongerenorganisaties en kerkelijke instellingen hebben het asielbeleid van het kabinet aangeklaagd. Ze pleiten voor een humaner en beter doordachte aanpak: “Het is onbestaanbaar dat het nu weer aankomt op crisis- en noodoplossingen.”

Het initiatief voor de aanklacht komt van Jens Mostert, voorzitter van de jongerentak van de ChristenUnie, en Harmen Niemeijer, directeur van de christelijke hulporganisatie Micha Nederland. Onder de ruim dertig ondertekenaars zijn ook bisschop Gerard de Korte, de Laudato Si’-Alliantie en de Focolarebeweging.

Buiten slapen

De briefschrijvers zijn in de pen geklommen omdat ze vrezen voor een herhaling van de taferelen die zich vorig jaar voordeden in het asielzoekerscentrum in Ter Apel, waar migranten wegens plaatsgebrek en doorstroomproblemen wekenlang buiten moesten slapen. Volgens prognoses van de overheid zullen dit jaar mogelijk tot 75.000 mensen asiel aanvragen in Nederland, terwijl de Immigratie- en Naturalisatiedienst nu al aangeeft het aantal aanvragen niet te kunnen behappen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

In april gaf premier Mark Rutte al aan niet te kunnen garanderen dat er dit jaar niemand bij Ter Apel buiten hoeft te liggen. De schrijvers van de aanklacht noemen dat echter “politieke onwil en bestuurlijk onvermogen”, meldt Nederlands Dagblad.

‘Crisis- en noodoplossingen’

“Er moet een einde komen aan het al jarenlange afschrikbeleid richting kwetsbare vluchtelingen”, leest de brief. “Vorig jaar riep een brede maatschappelijke coalitie al op actie te ondernemen. Het kan en mag niet zo zijn dat Nederland twee jaar achter elkaar vluchtelingen niet humaan kan opvangen.”

Volgens de ondertekenaars heeft de manier waarop Oekraïense oorlogsvluchtelingen opgevangen zijn, laten zien dat de mogelijkheden tot goede opvang wel degelijk voorhanden zijn. “Het is onbestaanbaar dat het nu weer aankomt op het laatste moment, op crisis- en noodoplossingen.”

Ontwikkelingsgeld

Vorige week opperde het kabinet een plan om geld bedoeld voor ontwikkelingssamenwerking aan asielbeleid te besteden; een bedrag van 3,4 miljard werd daarbij genoemd. Ook dat plan kan niet rekenen op goedkeuring van de briefschrijvers: dat gaat “ten koste van steun aan kwetsbare mensen in oorlogs- en rampgebieden”.

https://www.kn.nl/donaties/

“Laat zien dat je werkt aan échte oplossingen voor mensen die een toekomst zoeken”, besluiten de schrijvers hun oproep. “Zowel de landelijke overheid als lokale overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor humane opvang en procedure voor alle asielzoekers. Mensen buiten laten slapen is mensonwaardig, laat dit nooit meer gebeuren.”