<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Onderwijsinstelling schrapt kerkelijke erkenning theologiestudies: ‘voorwaarden passen niet bij visie’

Luuk van den Einden 16 september 2022
image
De Fontysopleidingen theologie en godsdienstdocent, die in het Martinushuis in Utrecht gehuisvest zijn, zien af van de kerkelijke erkenning. Foto: Wikimedia Commons

Fontys ziet af van de kerkelijke erkenning van haar theologieopleidingen. De voorwaarden daarvan zijn volgens de onderwijsinstelling een risico voor het voortbestaan van de “kwetsbare” studies, meldt Nederlands Dagblad. Het besluit heeft mogelijk gevolgen voor studenten die voor de Kerk willen werken.

Op haar eigen website meldt de onderwijsinstelling dat het gaat om de bacheloropleidingen theologie en godsdienstleraar, die beide op hbo-niveau worden aangeboden. Die studies werden vanaf 2010 door de Kerk erkend, maar nu zegt Fontys die erkenning op. Fontys benadrukt dat dat “in goed overleg” met de Kerk gebeurt en dat er gekeken wordt naar “een andere manier om de relatie tussen de Kerk en de opleidingen” vorm te geven.

Getoetst op katholiciteit

De onderwijsinstelling geeft aan de erkenning op te zeggen omdat de voorwaarden niet passen “bij de toekomstvisie van de opleidingen en Fontys als geheel”. Die voorwaarden houden onder andere in dat kardinaal Eijk in de rol van moderator vooraf zijn goedkeuring moet geven aan het curriculum en het personeelsbeleid.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Eijks rol is om te controleren of het onderwijsprogramma Vaticaanse richtlijnen volgt. Ook moet hij docenten goedkeuren voordat zij aan de slag mogen. Kandidaten worden getoetst op hun katholiciteit, wat inhoudt dat ze niet in het openbaar de officiële katholieke leer hebben tegengesproken en hun privéleven leiden volgens de leer van de Kerk: ze mogen bijvoorbeeld niet praktiserend homoseksueel zijn of gescheiden en weer hertrouwd.

‘Kwetsbaar’

De theologiestudies vormen samen het kleinste instituut van Fontys, met acht leraren en iets meer dan honderd studenten. Door die beperkte omvang is het instituut “in meerdere opzichten kwetsbaar”, aldus de onderwijsinstelling. De voorwaarden voor de kerkelijke erkenning zouden te zwaar wegen op de toekomst van de opleidingen.

“Het is nadrukkelijk de intentie van de hogeschool om de relatie met de Kerk te behouden.”
- Eric Luijten, Fontys

Zolang de studies kerkelijk erkend werden, kregen afstudeerders bij het behalen van hun bachelordiploma ook automatisch een kerkelijk baccalaureaat. Zo’n predicaat is vereist voor wie bepaalde functies binnen de katholieke Kerk wil vervullen. Dat vervalt nu, waardoor zittende studenten die juist voor een theologische studie bij Fontys kozen om later voor de Kerk te kunnen werken, daar mogelijk last van krijgen.

De onderwijsinstelling erkent dat het besluit de plannen van sommige studenten in de war kan schoppen. Daarom is Fontys naar eigen zeggen van plan om te inventariseren om hoeveel studenten het gaat, zodat er een overgangsregeling bedacht kan worden.

‘Relatie behouden’

Fontys maakt verder duidelijk dat zij de banden met de Kerk niet wil doorsnijden. “Het is nadrukkelijk de intentie van de hogeschool om de relatie met de Kerk te behouden”, zegt Eric Luijten, verantwoordelijke voor de theologische opleidingen bij Fontys, tegen Nederlands Dagblad. Hoe die relatie er concreet uit zal zien, is nog onbekend.

De medezeggenschapsraad van Fontys moet het voornemen om de erkenning te schrappen nog goedkeuren. Daar buigt de raad zich eind september over.

https://www.kn.nl/donaties/

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.