fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Van de baan? Raad van State kritisch over wetsvoorstel Voltooid Leven

Selinde van Dijk-Kroesbergen 24 mei 2022
image
De Raad van State publiceerde vrijdag een kritisch advies over het D66-wetsvoorstel Voltooid Leven. Het voorstel staat ook gezonde ouderen levensbeëindiging toe. Foto: Eduardo Barrios - Unsplash

De Raad van State maakte vrijdag een kritisch advies openbaar over het D66-wetsvoorstel Voltooid Leven. Er zijn volgens het hoogste adviesorgaan onvoldoende waarborgen in de initiatiefwet om vast te stellen dat mensen ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor levensbeëindiging.

Oud-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) diende in 2020 het wetsvoorstel in om 75-plussers de mogelijkheid te geven hun leven te (laten) beëindigen op het moment dat ze het zelf als ‘voltooid’ ervaren. In de huidige wet is euthanasie of hulp bij zelfdoding alleen toegestaan wanneer er sprake is van ondraaglijk lichamelijk of psychisch lijden.

Meer waarborgen

Al eerder plaatste de commissie-Van Wijngaarden belangrijke kanttekeningen bij ‘voltooid leven’. Volgens de onderzoekers is een doodswens geen vaststaand gegeven. Het verlangen te sterven kan verminderen of verdwijnen als iemands situatie verbetert, stelden ze vast.

De Raad van State sluit in haar advies hierbij aan en vindt dat er meer waarborgen in het wetsvoorstel moeten komen om vast te stellen dat de doodswens weloverwogen is en niet gerelateerd is aan de omstandigheden van dat moment.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Daarom ook wil de Raad van State dat er altijd een arts betrokken blijft wanneer iemand de wens heeft zijn leven te beëindigen.

‘Kwetsbare mensen beschermen’

Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie) onderstreept het belang van een uiterst zorgvuldige procedure. In reactie op de kritiek van de Raad van State schrijft ze dat het de taak van de overheid is om “kwetsbare mensen te beschermen”.

In plaats van een overheid die “hulp biedt bij zelfdoding door gezonde mensen”, wil ze dat er wordt gewerkt aan een betere zorg, bestrijding van eenzaamheid en hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

“De waarde van het leven – ook dat van onze ouderen – moet ook uit onze wetgeving blijven spreken”, aldus Bikker.

‘Oog voor worsteling mensen’

SGP-Kamerlid Chris Stoffer reageerde met een soortgelijke boodschap: “Laat dit opnieuw een aansporing zijn voor overheid en samenleving om oog te hebben voor mensen die worstelen met levensmoeheid, laten we proberen om er voor hen te zijn.”

Van de baan?

Of het wetsvoorstel nu van de baan is, is niet bekend. Het voorstel gaat erg op de huidige euthanasiewet lijken, wanneer het wordt aangepast volgens het advies van de Raad van State. D66 heeft aangegeven zich over het advies van de Raad te buigen.

Volgens Stoffer zou het “onverantwoord zijn om na dit advies nog door te willen gaan op dit pad. Het kan niet zo zijn dat we – tegen beter weten in – gehoor geven aan een onzekere doodswens van ouderen. Dat is roekeloos”.

https://www.kn.nl/donaties/