fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Samenwerking priesteropleidingen bisdommen Utrecht, Rotterdam en Breda

KN Redactie 16 juli 2016
image
Archieffoto van wijdelingen in de Sint-Pieter. (Foto: AP)

De priesteropleidingen van de bisdommen Utrecht, Rotterdam en Breda gaan op bepaalde gebieden van het vormingsprogramma van voltijds priesterstudenten samenwerken.

De samenwerking gaat met ingang van het komend studiejaar in, melden de bisdommen.

Gezamenlijk vormingsprogramma

Het gaat voor het komende studiejaar om twaalf priesterstudenten.
De voltijds priesterstudenten van deze bisdommen zullen naast hun reguliere colleges aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST) of de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL) een gezamenlijk vormingsprogramma volgen waar het gaat om de priesterlijke en pastorale vorming en de priesterlijke spiritualiteit.

Dit aanvullende programma voorziet “op het gebied van de menselijke, geestelijke en pastorale, homiletische en liturgische vorming”, aldus de bisdommen Utrecht, Rotterdam en Breda.

‘Praktische redenen’

“Tot op heden boden de betreffende bisdommen het vormingsprogramma afzonderlijk aan. Nu is om praktische redenen gekozen voor een samenwerking”, aldus de bisdommen.

De twaalf priesterstudenten zullen met ingang van komend studiejaar dit vormingsprogramma elke donderdag volgen in het Ariënsinstituut in Utrecht, het gebouw van de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht.

“In de ochtend en de middag zijn er met name colleges aangaande de priesterlijke vorming en de priesterlijke spiritualiteit. ‘s Avonds is er een gezamenlijk bezinningsprogramma met een dagsluiting”, aldus de bisdommen.

Priesteropleidingen

De verantwoordelijken van de priesteropleidingen van de bisdommen zien er namens de diocesane bisschop op toe dat de seminaristen deze vorming ontvangen.

De priesteropleidingen van de betrokken bisdommen zijn: het Ariënsinstituut (Aartsbisdom Utrecht), Centrum Vronesteyn (Bisdom Rotterdam), het Antoniushuis (Bisdom Breda).

Centrale priesteropleiding

De rector van het seminarie De Tiltenberg, de priester- en diakenopleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam, riep in 2014 de Nederlandse bisschoppen op te kijken naar de mogelijkheid van een centrale priesteropleiding in Nederland.

‘Aantrekkingskracht’

“Moet je dat met een studentenaanbod als het huidige niet centraal doen?”, vroeg rector Gerard Bruggink in 2014. “Het draagt ook bij aan de aantrekkingskracht van de opleiding. Jonge mensen komen af op de aanwezigheid van andere jonge mensen.”

Zeven priesteropleidingen

Nederland telt in totaal zeven priesteropleidingen. Naast de bovengenoemde vier zijn dat: het Sint-Janscentrum (bisdom Den Bosch), Rolduc (bisdom Roermond) en Bovendonk (late roepingen, gevestigd in het bisdom Breda).