fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Senaat Mississippi keurt wet ter bescherming gewetensvrijheid goed

KN Redactie 1 april 2016
image
Leden van het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Mississippi. (Foto: AP)

De Senaat van de Amerikaanse staat Mississippi heeft woensdag ingestemd met een wet die ambtenaren, bedrijven en sociaal werkers vrijwaart van vervolging wegens discriminatie wanneer zij in hun werk handelen op grond van onder meer de opvatting dat het huwelijk een verbintenis is tussen één man en één vrouw.

Dat meldt de Washington Post. ‘House Bill No. 1523’, de zogeheten ‘Wet ter bescherming van gewetensvrijheid tegen overheidsdiscriminatie’, wordt nu volgens The Post opnieuw voorgelegd aan het Huis van Afgevaardigden.

Gouverneur

Als het Huis, zoals verwacht wordt, een geamendeerde versie aanneemt, gaat de wet naar de republikeinse gouverneur van Mississippi, Phil Bryan. Hij kan een veto over de wet uitspreken.

‘Oprecht gehouden religieuze opvattingen’

In de huidige wetstekst worden drie “oprecht gehouden religieuze opvattingen of morele overtuigingen” genoemd, op grond waarvan diensten geweigerd zouden kunnen worden zonder dat de staat vervolging wegens discriminatie kan instellen.

‘Onveranderlijke sekse’

Behalve de genoemde huwelijksopvatting, gaat het om de overtuiging dat seksuele relaties voorbehouden zijn “aan een dergelijk huwelijk”, en de overtuiging dat de aanduidingen ‘man’ en ‘vrouw’ “verwijzen naar de onveranderlijke sekse van een individu zoals objectief vastgesteld door anatomie en genetica ten tijde van de geboorte”.

‘Homohuwelijk’ gelegaliseerd

Voorstanders van de wet vinden volgens de Washington Post dat deze de rechten beschermt van mensen die het niet eens zijn met het vonnis van het Hooggerechtshof in de zaak Obergefell v. Hodges.

Met dat vonnis legaliseerde het Hof medio 2015 het ‘homohuwelijk’ in de VS.

‘In goed geweten’

De republikeinse senator in Mississippi, Jenifer Branning, zei volgens New York Magazine dat de wet “geen rechten van wie dan ook wegneemt”, maar juist die inwoners van Mississipi beschermt “die in goed geweten geen diensten kunnen leveren” voor een ‘homohuwelijk’.

Soortgelijke wetsvoorstellen andere staten

Een tiental Amerikaanse staten heeft soortgelijke wetsvoorstellen opgesteld. In Georgia en Virginia werden dergelijke wetten aangenomen, maar vervolgens gevetood door de gouverneur.

In North Carolina staan de gouverneur en het parlement onder druk om de recent aangenomen wet weer in te trekken.

De beoogde wet in Mississippi gaat volgens de Washington Post echter verder dan de regelgeving die in Georgia en Virginia werd aangenomen.

Niet ‘discrimineren’

In de tekst wordt gesteld dat de overheid niet mag “discrimineren” tegen een “persoon” (waaronder onder meer zowel individuen als religieuze organisaties en een aantal bedrijven vallen) die handelt naar zijn religieuze opvattingen op de genoemde punten.

Volgens The Post gaat het dan onder meer om “werkgevers, huurbazen en verhuurbedrijven, adoptie- en pleegzorgbureaus, mensen en bedrijven die huwelijksgerelateerde diensten leveren (evenementenlocaties, fotografen, bloemisten etc.)”.