fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

SGP en CU stellen Kamervragen over NIP-test

KN Redactie 9 juni 2016
image
Foto: AP

SGP en ChristenUnie vinden dat minister Schippers van Volksgezondheid moet nagaan of er sprake is van belangenverstrengeling rond de invoering van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) in Nederland.

Ze hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van uitspraken van de directeur van Gendia, een bedrijf dat de NIPT op dit moment al aanbiedt in België.

‘Misselijke aantijging’

Hij zei maandag in de Volkskrant dat vrouwen minister Schippers van Volksgezondheid zouden moeten aanklagen omdat ze te lang zou wachten met het breed invoeren van de NIPT in Nederland. Die is op dit moment in het kader van een proef enkel beschikbaar voor vrouwen in bepaalde risicogroepen.
SGP-voorman Kees van der Staaij spreekt van “een buitengewoon misselijke aantijging van iemand die eerder zei dat het aborteren van downkinderen goedkoper is”.

Vragen

Hij heeft daarom met CU-Kamerlid Carla Dik-Faber vragen gesteld aan de minister. Ze willen weten of Gendia zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling.
Minister Schippers zou volgens hen moeten uitzoeken welke banden er direct of indirect zijn tussen Gendia, degenen die de NIPT in Nederland zouden moeten uitvoeren, het NIPT-consortium (dat de huidige proef uitvoert) en de Gezondheidsraad, die de minister adviseert.

Screening op chromosomale afwijkingen

Met de NIPT wordt gescreend op een aantal chromosomale afwijkingen bij het ongeboren kind, waarvan het Syndroom van Down de meest voorkomende is. Wanneer de test een verhoogd risico aantoont, moeten alsnog een invasieve test worden gedaan. Die testen, de vlokkentest en vruchtwaterpunctie, brengen een klein risico op een miskraam met zich mee.

Vragen Van der Staaij en Dik-Faber

De schriftelijke vragen die Kees van der Staaij en Carla Dik-Faber aan de minister hebben gesteld:
1. Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Minister aanklagen vanwege miskramen’ (Volkskrant maandag 6 juni, pagina 5)?
2. Wat vindt u ervan dat de directeur van Gendia, die een enorm commercieel belang heeft bij de introductie van de NIP-test in Nederland, u beschuldigt van het opleggen van medische wanpraktijken en mensen ertoe aanspoort om u aan te klagen? Bent u het met mij eens dat hier sprake is van belangenverstrengeling?
3. Kunt u aangeven of, en zo ja op welke manier Gendia, dan wel aan Gendia gelieerde personen of organisaties, betrokken worden bij het advies van de Gezondheidsraad? Kunt u garanderen dat hier geen sprake is van belangenverstrengeling?
4. Kunt u aangeven of, en zo ja welke banden (leden van) het NIPT-consortium direct dan wel indirect hebben (gehad) met Gendia, andere aanbieders van de NIPT-test en/of de farmaceut die de NIP-test produceert?
5. Kunt u aangeven of er een directe, dan wel indirecte betrokkenheid is van het NIPT-consortium bij het advies van de Gezondheidsraad? Als die betrokkenheid er is, hoe wordt die dan vormgegeven?