fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Synode

‘Luisterfase’ op weg naar bisschoppensynode is begonnen

Luuk van den Einden 18 oktober 2021
image
Hulpbisschop Everard de Jong vroeg gelovigen tijdens de openingsmis in Roermond om aan te geven met wie de Kerk zou kunnen spreken als voorbereiding op de bisschoppensynode van 2023. Foto: Bisdom Roermond

Gisteren klonk in de Nederlandse bisdommen het startschot voor de synode van 2023. Voor deze synode over synodaliteit zal de komende maanden een consultatieproces op gang komen.

Verschillende bisschoppen hebben al laten weten met allerlei verschillende mensen en organisaties binnen hun bisdom in gesprek te willen gaan. In elk bisdom werd de consultatiefase met een Eucharistieviering geopend. In de bisdommen Groningen-Leeuwarden en Haarlem-Amsterdam namen de bisschoppen meteen de proef op de som door aansluitend aan die viering een eerste gespreksronde te houden. Daarin kregen deelnemers de mogelijkheid om gedachten uit te wisselen.

Subtiel luisteren

In de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal zei hulpbisschop Everard de Jong dat paus Franciscus de bisschoppen vraagt om subtiel te luisteren. “De paus wil dat wij voor de vernieuwing van de Kerk met veel mensen in gesprek gaan”, sprak de hulpbisschop in zijn preek. “En dat begint met subtiel luisteren, empathisch luisteren. In de vele dingen die we zullen horen, mogen wij ontdekken wat de Heilige Geest ons wil zeggen.” De Jong is ook bisschop van het Nederlands militair ordinariaat; daarom gold de viering in Roermond ook als de opening voor de consultatiefase voor het legerbisdom.

“De Heilige Geest spreekt vaak via de kleinsten en de jongsten. Laten we dus vooral goed naar de jongeren luisteren”, zei De Jong, die de gelovigen opriep om met suggesties te komen voor wie de Kerk zou kunnen raadplegen.

Zorgen en hoop

Volgens bisschop Gerard de Korte van Den Bosch staan de komende maanden vooral in het teken van luisteren naar wat Gods Geest te vertellen heeft. “De Geest doet dat langs velerlei wegen. Ik wil luisteren naar gelovigen die zich in onze parochies inzetten”, schrijft De Korte op de website van het bisdom. “Hopelijk lukt het ook in contact te komen met mensen die niet verbonden zijn met onze Kerk maar ons wel een spiegel willen voorhouden.”

Het bisdom Breda heeft een speciale nieuwsbrief uitgegeven over de synode, om gelovigen meer houvast en duidelijkheid te geven over de betekenis en voortgang van de synode. In die nieuwsbrief schrijft bisschop Jan Liesen: “We staan als christenen in een bonte wereld die gekenmerkt wordt door grote veranderingen en ook door grote tegenstellingen. Het is niet alleen een tijd van veranderingen, het is eerder een verandering van tijd.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Tijdens de gesprekken in alle bisdommen zal de nadruk op drie thema’s liggen: vieren, medeverantwoordelijk voor missie en dialoog in Kerk en samenleving. De bisschoppen hebben voor deze thema’s gekozen omdat ze zich zorgen maken over de kwetsbaarheid van de Kerk in het rap ontkerkelijkende Nederland, maar tegelijk ook hopen dat het christendom in het Westen toekomst heeft.

Gebed tot de Heilige Geest

Het secretariaat van de bisschoppensynode reikt ook een gebed aan dat tijdens bijeenkomsten in het teken van de synode gebruikt kan worden. Het gaat om het gebed Wij staan voor U, Heilige Geest (Adsumus Sancte Spiritus). Dit eeuwenoude gebed, dat wordt toegeschreven aan de heilige Isisdorus van Sevilla, wordt vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten. Zo werd bijvoorbeeld iedere sessie van het Tweede Vaticaans Concilie ermee geopend.

De bisdommen zullen het gebed als gebedskaart verspreiden. Daarnaast is het ook mogelijk om de kaart te downloaden.