fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Synode

Mgr. van den Hende: ‘bisschop en leek zijn samen verantwoordelijk voor de Kerk’

Luuk van den Einden 1 september 2022
image
Volgens bisschop van den Hende kunnen aspecten van de katholieke zending niet 'uitbesteed' worden aan anderen. Foto: bisdom Rotterdam

Bisschoppen en lekengelovigen worden af en toe als ‘concurrenten’ gezien, maar dat is volgens bisschop van den Hende volstrekt ten onrechte. Hij vindt dat geestelijken en leken samen de verantwoordelijkheid voor de Kerk moeten dragen.

De interviewserie van Katholiekleven over de synodale Kerk wordt afgesloten door bisschop Hans van den Hende van Rotterdam. Hij kijkt tevreden terug op het synodale consultatieproces in zijn bisdom, waar met name werd ontdekt dat synodaliteit dichter bij de mensen ligt dan gedacht wordt.

Geïndividualiseerde samenleving

“Synodaliteit is voor veel gelovigen een vreemd woord, maar als je uitlegt dat dat betekent dat je samen op weg gaat en met elkaar in gesprek gaat, dan ervaren ze naderhand dat dat ook gebeurt”, zegt hij.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Synodaliteit is volgens de bisschop een heilzaam middel in de geïndividualiseerde samenleving van tegenwoordig. “In deze tijd gaan we vaak onafhankelijk van elkaar aan de gang. Als Kerk beseffen we dat we een samenbindende kracht nodig hebben in ons geloof rond Christus.”

Verantwoordelijkheid

Bisschop van den Hende ziet dat binnen de Kerk de neuzen niet altijd dezelfde kant op lijken te wijzen: leken en bisschoppen worden soms als elkaars “concurrenten” gezien. “Er kan soms een sfeer ontstaan van ‘de bisschoppen regelen het wel’ of ‘wij gewone gelovigen worden niet betrokken’; dat is een spanning die je te boven moet komen”, zegt hij.

De verantwoordelijkheid voor de Kerk moet samen gedragen worden, vindt Van den Hende. “Bisschoppen hebben een bestuurlijke functie maar zijn ook in dienst van het volk van God. Het is belangrijk voor de toekomst om te weten dat we niet tegenover elkaar staan als twee partijen, maar bondgenoten zijn. We zijn op elkaar aangewezen en vormen een geheel.”

“Gelovigen moeten hun eigen persoonlijke geloofservaring naar voren kunnen brengen door wat ze in de parochie doen.”
- Bisschop Hans van den Hende

Volgens hem kan die verantwoordelijkheid het beste gezamenlijk gedragen worden door mensen te betrekken en ieder zich naar zijn eigen talent in te laten zetten. “De bisschoppen moeten leiding geven, maar ook luisteren. Gelovigen moeten gevraagd worden om mee te doen”, zegt hij. “Zij moeten hun eigen persoonlijke geloofservaring naar voren kunnen brengen door wat ze in de parochie doen.”

Zending blijven vervullen

Verder vindt de bisschop het belangrijk dat ook in tijden van krimp de katholieke zending – die volgens hem bestaat uit geloofsverkondiging, vieren en diaconie – vervuld blijft worden. “Je kunt geen van die aspecten uitbesteden.”

Op dit vlak moet iedereen eveneens zijn verantwoordelijkheid nemen: “Ook in de parochie, zodat je herkenbaar blijft als deel van de Kerk van Christus”, zegt de bisschop, “en ook voor individuele gelovigen, zodat ze herkenbaar zijn als leerlingen van de gemeenschap.”

https://www.kn.nl/donaties/

Voor bisschop van den Hende kwamen de bisschoppen van de andere zes bisdommen aan bod in de serie van Katholiekleven. Bisschop Gerard de Korte, kardinaal Wim Eijk, bisschop Jan Hendriks, bisschop Jan Liesen, bisschop Ron van den Hout en hulpbisschop Everard de Jong werden in de afgelopen weken geïnterviewd.

Bekijk het interview met bisschop van den Hende hier.