fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Utrechtse Catharinakathedraal blijft open

KN Redactie 2 maart 2019
image
Het interieur van de Utrechtse Sint-Catharinakathedraal. Foto: wikipedia.org - CCBY pepijntje

De Utrechtse Sint-Catharinakerk wordt niet aan de eredienst onttrokken en blijft kathedraal van het aartsbisdom Utrecht. Dat is zaterdag bekendgemaakt.

Kardinaal Wim Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, heeft het overkoepelend bestuur van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht gevraagd om de procedure voor onttrekking aan de eredienst stop te zetten, schrijft het bestuur in een verklaring.

Onvoldoende draagvlak voor sluiting

Reden daarvoor is volgens het bestuur dat “het draagvlak voor de sluiting (en de daarmee gepaard gaande verplaatsing van de zetel van de aartsbisschop) onvoldoende is gebleken”. Kardinaal Eijk heeft in zijn afweging “de bezwaren die vanuit de parochie en daarbuiten zijn gekomen” en daarbij “met name gekeken naar de bovenregionale betekenis van de Catharinakathedraal voor heel Nederland, als metropolitane zetel”.

Het bestuur schrijft gehoor te geven aan het verzoek van de kardinaal, “hoewel het teleurgesteld is over deze ontwikkeling, nu de plannen zoals die er lagen een solide basis voor de toekomst zouden vormen”. Volgens het bestuur waren de plannen “gezien de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overwegingen (…) begrijpelijk, en ook goed doordacht”.

Petitie voor behoud kathedraal

Op 23 januari bood een groep parochianen van de Catharinakathedraal een petitie ter behoud van de kerk aan het overkoepelend parochiebestuur aan. De petitie werd volgens de groep door ruim 1600 mensen ondertekend.

Met de petitie reageerden de parochianen op de plannen van het parochiebestuur die in mei vorig jaar naar buiten kwamen. Daaruit bleek dat het de kerk “in principe” op termijn voor sluiting wil voordragen aan kardinaal Eijk. In het werkdocument Visie op fusie werd dit eind vorig jaar nog bevestigd: “Het gaat thans allereerst om het taxeren en verkopen van de St.-Catharinakerk.”

Begrotingstekort

Volgens het parochiebestuur hebben de Utrechtse parochies Ludgerus, Martinus en Salvator “een jaarlijks begrotingstekort van meer dan 4 ton” waarin de “gebouwen en de loonkosten” de grootste posten zijn. Daarom was het volgens het bestuur niet mogelijk om beide kerken in de Utrechtse binnenstad – naast de kathedraal de Sint-Augustinuskerk – open te houden.

In februari vonden nog een informatieavond en een officiële hoorzitting over de voornemens van de parochie plaats.

Overleg met Catharijneconvent

Het bestuur geeft aan voor “een zware taak” te staan “om de exploitatie van dit zonder meer dure kerkgebouw in overeenstemming te brengen met de -al langer – dalende inkomsten”. Daartoe wil het extra fondsen gaan werven en gaan zorgen dat de parochie “die vitaliteit krijgt die nodig is om een gezonde toekomst te waarborgen”.

Er deden veel verhalen de ronde over een overname van de kathedraal door het naastgelegen Museum Catharijneconvent. Het museum is een voormalig klooster waarvan de kathedraal de kloosterkerk was.

Nu de verkoop van de baan is, overlegt het parochiebestuur met het museum “over het intensiveren van de samenwerking en het verder bevorderen van de publiekstoegankelijkheid van de kathedraal als onderdeel van het unieke laatmiddeleeuwse kloostercomplex waarin het museum is gehuisvest”.