<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Vaticaan laakt discriminatie van moeders

KN Redactie 23 maart 2016
image
Aartsbisschop Bernardito Auza (foto: YouTube)

Het Vaticaan laakt de huidige “gangbare vorm van discriminatie’ betreffende het “moederschap”.

Aartsbisschop Bernardito Auza noemde deze vorm van vrouwendiscriminatie, naast onder meer verkrachting als oorlogswapen, seksuele uitbuiting, gedwongen bekeringen en huwelijksdwang.

Ondergewaardeerd

“Een gangbare vorm van discriminatie tegen vrouwen betreft het moederschap”, aldus Auza. “Op veel plaatsen wordt de essentiële bijdrage van vrouwen aan de ontwikkeling van de samenleving door moederschap niet voldoende erkend, gewaardeerd, bevorderd en verdedigd. Vrouwen worden vaak cultureel en wettelijk gedwongen te kiezen tussen beroep en moederschap.”

Heroïsche daad

“Hun vaak heroïsche daad van het grootbrengen en opvoeden van toekomstige generaties wordt soms beschouwd als economisch ongunstig en achterhaald”, aldus de Vaticaanse permanente waarnemer. Het Vaticaan sprak bij monde van Auza “dankbare waardering” uit voor alle vrouwen “die generaties verantwoordelijke dochters en zonen hebben grootgebracht”.
Hij sprak ook zijn zorg uit voor de verwaarlozing van bepaalde groepen vrouwen wier inbreng niet wordt gewaardeerd.

Geweld tegen vrouwen

“De wereld van vandaag blijft geconfronteerd worden met allerlei oude en nieuwe vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes.” Als voorbeelden noemde Auza “het gebruik van verkrachting als oorlogswapen bij conflicten, de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele uitbuiting, gedwongen abortus, gedwongen bekering en gedwongen huwelijk. In plaats van te worden uitgeroeid manifesteren zich sommige van deze daden van geweld zich opnieuw in zelfs nog wredere vormen die de dood veroorzaken of ernstige en langdurige fysieke, psychische en sociale gevolgen hebben.” De Vaticaanse vertegenwoordiger sprak van “enkele van de meest afschuwelijke schendingen van de mensenrechten”.

Vitale rol

“De erkenning van de vitale rol van vrouwen in preventieve diplomatie, bemiddeling, vredeshandhaving en vredestichtende processen zowel als hun groeiende aanwezigheid in beleidsorganen moet in daden worden omgezet om hun vaardigheden en capaciteiten te ontplooien die vrouwen in staat stellen orde in de chaos te scheppen, gemeenschap te vormen en vrede te stichten”, aldus Auza.

Economisch nut

Hij uitte grote zorgen over het lot van bepaalde groepen vrouwen door “een overdreven focus op economische productiviteit en de ineenstorting van gezinswaarden”. Met name oudere vrouwen zouden daardoor achterop raken en ondergewaardeerd worden “en in sommige gevallen kwetsbaar worden voor de druk ten gunste van hulp bij zelfdoding”.
“Zij zouden zich juist welkom moeten voelen en op hun eigen manier productief kunnen zijn door hun levenswijsheid ten nutte te maken voor de hele samenleving.”

Sekseselectie

Aartsbischop Auza hekelde eveneens de praktijk van sekseselectie bij abortus en in vitro fertilisatie, hetgeen “leidt tot onnatuurlijke verschillen in de geslachtsverhoudingen bij geboorte”. “Onderzoeken laten een wereldwijd tekort zien van meer dan 160 miljoen meisjes ten opzichte van jongens. Gewoon omdat het meisjes zijn werden ze achtergelaten, zij hebben zelfs niet de kans gekregen het daglicht te zien.”

Onderwijs en gezondheidszorg

Namens het Vaticaan bepleitte hij adequaat onderwijs en goede gezondheidszorg voor vrouwen die hen in hun waardigheid als vrouw bevestigt. Daarmee wijst de katholieke Kerk opnieuw die vormen van reproductieve gezondheidszorg af die de vruchtbaarheid aantast.

Algemeen belang

“Empowerment van vrouwen betekent de voorwaarden scheppen die noodzakelijk zijn om hen te laten bloeien in volledige acceptatie van en overeenkomstig hun natuurlijke genie als vrouwen en in harmonieuze complementariteit met de gaven van mannen. Empowerment van vrouwen en meisjes zal de wereldgemeenschap geweldig helpen om niemand achter te laten en hun empowerment zal ons allen vooruit helpen”, aldus Auza.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.