fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Vaticaan wijst kerksluiting af

KN Redactie 31 juli 2018
image
De St.-Johanneskerk te Oisterwijk (Foto: KN/Jan Peeters)

Het Vaticaan heeft het besluit van de Bossche bisschop Gerard de Korte afgewezen om de St.-Johanneskerk in Oisterwijk aan de eredienst te onttrekken.

Volgens het decreet zijn de argumenten tot sluiting “rechtens en zakelijk ongegrond”. Eerder al had de Congregatie opschorting van het besluit bevolen.

Sloten vervangen

Op 1 juli werd de gelovigen weliswaar medegedeeld dat de sluiting voorlopig van de baan was, maar de volgende dag werden de sloten op de kerk vervangen waarmee de sluiting toch werd doorgevoerd. Dat zou zijn omdat er uit de kerk gestolen zou zijn. Vanwege een ‘tekort aan voorgangers’ zou de kerk regulier alleen nog op zaterdagmiddag open zijn. Er was echter wel een priester beschikbaar die nu door de weeks naar Vught moet uitwijken om de Mis te doen.

Decreet bestuderen

In een reactie laat de woordvoerder van het bisdom Den Bosch tegenover KN weten dat de congregatie de redenen om de kerk te sluiten “niet zwaarwegend genoeg” vindt. De bisschop zal eerst met een kerkrechtelijke deskundige het decreet bestuderen. Ook moet er overleg plaatsvinden met het betrokken kerkbestuur. Zowel de kanselier als de pastoor zijn op dit ogenblik echter met vakantie. “Het laat dus even op zich wachten”, aldus woordvoerder Joost Goes.
“Er moet worden gekeken naar de implicaties van dit decreet. En of het opportuun is in beroep te gaan.”

Bemiddelende rol

Desgevraagd laat de woordvoerder weten dat er al contact is geweest tussen de bisschop en de parochianen die zijn besluit hebben aangevochten. Als De Korte zich bij het decreet neerlegt, dan zullen de parochianen in Oisterwijk met elkaar verder moeten. Gezien de flinke tegenstellingen in Oisterwijk zal het bisdom indien nodig een bemiddelende rol proberen te vervullen.

‘Uiterst verheugd’

Prof.dr. Frans Alting von Geusau zegt namens de parochianen die zich tegen sluiting verzetten “uiterst verheugd en dankbaar” te zijn met het Vaticaanse decreet. “Ik hoop dat er in de geest van Christus uitvoering aan gegeven zal worden. De sloten die op 2 juli zijn aangebracht waren in strijd met de voorlopige opschorting van de sluiting en zouden na dit decreet onmiddellijk weggehaald hebben moeten worden. Dat is nog steeds niet gebeurd en dat heb ik inmiddels onder de aandacht van de Congregatie gebracht.” (KN)