fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Voice of the Family start rozenkranscampagne voor Kerk en gezin

KN Redactie 2 juni 2016
image
Foto: Michael Swan ccby flickr.com

De internationale koepel van katholieke pro-life en gezinsorganisaties begint een rozenkranscampagne om Kerk en gezin te redden van de huidige crisis.

Bezorgd over ontwikkelingen

De koepelorganisatie werd in 2014 opgericht door internationale pro-life en gezinsorganisaties uit bezorgdheid over de ontwikkelingen binnen de Kerk rond de gezinssynodes. Die werden beide nauwlettend gevolgd en scherp bekritiseerd op inconsequenties en tegenstrijdigheden met de traditionele Leer.

Dwalingen en gevaren

“Voice of the Family lanceert een rozenkranscampagne om te verkrijgen dat de katholieke Kerk en het gezin verlost worden van de dwalingen en gevaren die hen vandaag bedreigen”, aldus de gelijknamige website.

Feest Maria Koningin

De campagne ging van start op 31 mei, in het Mariajaar 1954 door paus Pius XII (1939-1958) wereldwijd ingesteld als feest van Maria Koningin. “Opdat allen de barmhartige en moederlijke heerschappij van de Moeder van God duidelijker mogen erkennen en devoter mogen vereren”, citeert Voice of the Family Pius’ encycliek Ad Caeli Reginam (1954).

Verwijzing naar Fatima

Het feest werd bij de herziening van de liturgische kalender na het Tweede Vaticaans Concilie teruggebracht tot de status van gedachtenis en werd verplaatst naar 22 augustus. Opmerkelijk is dat Pius XII bij de instelling van het feest eveneens gelaste dat op de 31e mei “ook de toewijding van het menselijk geslacht aan het Onbevlekt Hart van de Heilige Maagd Maria vernieuwd zal worden”, zoals zij bij de verschijningen in Fatima (1917) had gevraagd. “Dan immers mogen wij vast vertrouwen dat eens een gelukkige tijd zal aanbreken, ongestoord als de godsdienst heeft overwonnen en de christelijke vrede is gevestigd”, aldus Pius XII.

‘Crisis voor de Kerk’

“In dit uur van crisis voor de Kerk en de wereld is Voice of the Family van oordeel is dat er niets werkzamer is voor het herstel van de christelijke beschaving, de conditio sine qua non voor de volledige ontplooiing van het gezin, dan ons te wenden tot Onze-Lieve-Vrouw met een absoluut vertrouwen in de kracht van haar moederlijke voorspraak.”

Krachtig middel

De koepelorganisatie haalt verschillende encyclieken aan van paus Leo XIII (1878-1903) waarin deze de rozenkrans benadrukt als middel van buitengewone kracht. “Dit heeft zich inderdaad zeer wel bewezen sinds de instelling van de devotie, zowel in de bescherming van het heilige geloof tegen de woedende aanvallen van ketterij als in het herstel van de deugden die, in de loop der tijd aangetast, dienden te worden aangewakkerd en gesteund.”

‘Liefst dagelijks’

Voice of the Family roept gelovigen op om regelmatig, “liefst dagelijks”, de rozenkrans te bidden voor de “verlossing van Kerk en het gezin van de huidige crisis die mannen, vrouwen en kinderen over de hele wereld materiële en geestelijke schaadt.”

‘Dwalingen corrigeren’

Zo wordt opgeroepen te bidden voor de paus “dat hij trouw de ‘schat van het geloof’ doorgeeft en de dwalingen corrigeert die nu wijdverbreid zijn in de Kerk, en die zijn bevorderd door de recente kerkelijke documenten”. Ook wordt gebed gevraagd voor de kardinalen “dat zij hun verantwoordelijkheden als adviseurs van de paus moedig vervullen” en voor de bisschoppen, priesters en diakens “dat ze moedig het katholieke geloof in zijn volledigheid kunnen onderrichten”.

Binnenkerkelijke vervolging

Opvallend is de gebedsoproep voor “vervolgde katholieken: dat allen die vervolgd worden omwille van het katholieke geloof, zowel binnen de kerkelijke structuren of door krachten van buiten”. Daarmee suggereert de gebedsoproep dat binnen de katholieke Kerk een actie zou plaatsvinden om bepaalde geluiden het zwijgen op te leggen.

Vraag om steunbetuiging

Tot slot wordt gebed gevraagd voor het gezin “dat alle gezinnen over de hele wereld, en vooral hun meest kwetsbare leden, mogen worden beschermd tegen alle aanvallen, hetzij geestelijk of van tijdelijke aard, die hen bedreigen”.
Voice of the Family vraagt gelovigen die aan de rozenkranscampagne deel willen nemen dat willen laten weten als teken van onderlinge steun. (KN)