fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Vreugdevolle viering 75-jarig priesterjubileum mgr. Ernst

KN Redactie 8 juni 2016
image
Mgr. Ernst krijgt een bos bloemen uit handen van de huidige bisschop van Breda, mgr. Jan Liesen. Naast mgr. Liesen staan diaken Vincent de Haas en mgr. Hans van den Hende. (Foto: Bisdom Breda - Ramon Mangold)

Emeritus-bisschop van Breda Huub Ernst vierde dinsdag dat hij 75 jaar geleden door mgr. Hopmans priester werd gewijd.

De jubileumviering vond plaats in de H. Antoniuskathedraal te Breda, de vroegere parochiekerk van bisschop Ernst. In deze kerk droeg hij in 1941 zijn eerste heilige Mis op.

Drukbezochte Eucharistieviering

In de drukbezochte Eucharistieviering was de huidige bisschop, mgr. Liesen, de hoofdcelebrant. Naast mgr. Ernst concelebreerden onder anderen de oud-bisschop van Breda mgr. Van den Hende, emeritus-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers, vicaris-generaal Lommers en de bisschoppelijk vicarissen Paul Verbeek en Wiel Wiertz. Diaken Vincent de Haas verleende liturgische assistentie. De zang werd verzorgd door de kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans.

Teken van dankbaarheid

In zijn homilie beklemtoonde mgr. Liesen dat de priesterwijding een heel bijzonder moment is voor heel de Kerk. “Iemand zet zichzelf in, totaal en zonder voorbehoud: een priester – een mens zoals iedereen – wordt gewijd, niet voor zichzelf maar voor alle andere mensen en dat gebeurt in vrijheid.” Het betekent, zo zei de bisschop, dat iemand ingaat op het woord van God en de mensen blijft oproepen om hun vertrouwen op God te stellen.

“We vieren vandaag dat 75 jaar geleden bisschop Ernst, emeritus-bisschop van Breda, tot priester werd gewijd, 75 jaar is een lange tijd, een heel mensenleven.” Bij het dankwoord bood mgr. Liesen mgr. Ernst als teken van dankbaarheid een bos bloemen aan.

Dankwoord namens mgr. Ernst

Namens mgr. Ernst sprak zijn nicht, Klaar Spierdijk, een dankwoord uit. Mgr. Ernst riep in herinnering hoe hij 75 jaar geleden met Willem van der Riet (oud-pastoor van Vlissingen en nog steeds in leven) tot priester werd gewijd. Hij had zich voorbereid op een leven als kapelaan en pastoor maar het liep anders.

Na twee jaar kapelaan geweest te zijn in de H. Petrusparochie te Leur werd hij geroepen tot een breed terrein van studieuze, leidinggevende en bestuurlijke taken. Twee keer, in 1947 en in 1967, werd zijn leven bepaald doordat iemand voortijdig overleed.

Luid applaus

In 1967 werd Huub Ernst bisschop van Breda. Toen, bij heldere geest, de lichamelijke krachten het begaven realiseerde hij zich dat hij met zijn eigen leven moest instaan voor datgene wat hij in zijn eigen leven beleden had. Het is de tijd van een verborgen aanwezigheid te midden van hen die geloven en te leven in dankbaarheid.

Mgr. Ernst verliet de kathedraal onder luid applaus. Na de Mis kwamen velen hem persoonlijk feliciteren op de receptie in het bisdomkantoor.

Oudst levende Nederlandse bisschop

Mgr. Ernst is, sinds het overlijden van mgr. André Sol eerder dit jaar, de oudste nog levende Nederlandse bisschop. Volgens de website catholic-hierarchy.com is hij de op zeven na oudste nog levende bisschop ter wereld. (Bisdom Breda/KN)