fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Waarom zegt katholieke Kerk ‘nee’ tegen vrouwelijke priesters?

KN Redactie 2 november 2016
image
Vrouwelijke (epsicopaalse) priester. (Foto: Episcopaals Diocees van Florida ccby)

Waarom sluit de katholieke Kerk toelating van vrouwen tot het priesterschap uit?

In de KN-serie Geloofsvragen gaf broeder Clemens Maria in 2005 onderstaand antwoord op de vraag.

Geen volmacht

In 1994 publiceerde Rome een brief van paus Johannes Paulus II, waarin deze stelde “dat de Kerk geen enkele volmacht heeft vrouwen de priesterwijding toe te dienen” (Ordinatio Sacerdotalis van 22 mei 1994). Waarom heeft de Kerk die volmacht niet?

Jezus koos alleen mannen

Omdat Jezus ook alleen maar mannen aanwees als apostel, citeert de paus zijn voorganger paus Paulus VI. En waaróm koos Jezus dan alleen mannen uit? Dat heeft te maken, wordt dan echter beweerd door de vrouw-in-het-ambt-lobby, met de mannencultuur van toen. Vrouwen hadden gewoon niks te zeggen in die tijd. En Jezus zou zich daaraan geconformeerd hebben. Onzin, natuurlijk. In alles laat Jezus zien dat Hij zich juist geen lor aantrok van wat men vond. Hij ging om met zondaars en tollenaars en iedereen sprak daar schande van. Bijvoorbeeld.

Kon Jezus vrouw zijn?

Eigenlijk kan een vrouw net zo min priester worden als dat een man moeder wordt. Natuurlijk is dat moeilijk te verkopen in een wereld die op het punt staat dat laatste juist wél, heb ik me laten vertellen, mogelijk te maken.
Alleen mannen kunnen priester worden, omdat Jezus een man was en is. De eigenlijke vraag die je je moet stellen is dus niet slechts waarom Jezus alleen mannen uitkoos, maar: had Jezus ook een vrouw kunnen zijn? Had God zich ook kunnen incarneren (dat betekent: mens worden) als vrouw? Of nog anders: kunnen we God de Vader ook aanspreken als “God, onze Moeder”? De zogeheten feministische theologie zou dat graag zo zien.

God is vader

Nee dus. God is Vader, ook al is Hij als God boven het man/vrouw-onderscheid verheven. Omdat God de Gever is van alle leven, Hij is de Oorsprong, het Begin van alles. “God is zo mannelijk dat wij allemaal (mannen zowel als vrouwen) in relatie tot Hem vrouwelijk zijn,” schrijft de anglicaanse Leanne Payne (Crisis in masculinity, p. 36).
God is mannelijk, de schepping is vrouwelijk.

Huwelijksverbond

Reeds de profeten in het Oude Testament stelden Israël voor als de Bruid van Jahweh. Het is dit ‘huwelijksverbond’ dat Jezus Christus is komen openbaren en voltooien. Daarom is het mens geworden Woord een man. Omdat wij, de Kerk dus, de Bruid zijn.

Vertegenwoordiger van Christus

Als de Kerk vrouwelijk is, waarom is haar duidelijkste vertegenwoordiger, de paus, dan geen vrouw? Omdat de paus net als iedere priester Christus vertegenwoordigt. Priesters treden op in naam van Christus, in naam dus van de Bruidegom. In de viering van de Eucharistie spreekt de priester zelfs “in de persoon van Christus”.

Omkeren van symboliek

Daar een vrouw neerzetten, betekent de symboliek die God in zijn schepping heeft neergelegd omkeren. Het is de Kerk ontdoen van haar bruidskarakter. Met als gevolg onherroepelijke afbraak van een authentiek Godsbeeld en vervaging van de juiste (ver)houding tussen de mens en zijn Schepper.

Broeder Clemens Maria