fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Wat is Pinksteren?

KN Redactie 13 mei 2016
image
Pinksteren uitgebeeld op een schilderij uit 1732 van de Franse schilder Jean II Restout (1692-1768). (Afbeelding: Wikepedia)

Pinksteren is een christelijk feest waarop christenen de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen van Jezus vieren. 

Pinksteren wordt gezien als het begin van de katholieke Kerk.

Handelingen

Deze uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, in het bijzijn van Maria, de moeder van Jezus, staat beschreven in het tweede hoofdstuk van het bijbelboek Handelingen.

Nadat Jezus met Hemelvaart ten hemel is opgevaren kiezen de elf apostelen een plaatsvervanger voor Judas, de verrader van Jezus die zichzelf verhing. Het lot valt op Mattias. De apostelen blijven samen met Maria in Jeruzalem en bidden om de Heilige Geest, die Jezus hun beloofd had.

‘Vurige tongen’

Handelingen 2,1-13 beschrijft de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en Maria.

“Toen de dagvan Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen.Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huiswaar zij waren.Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te sprekenin vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel.Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: ‘Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taalvan zijn geboortestreek hoort?Partenen Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen,Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.’Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: ‘Wat heeft dit te betekenen?’[13]Maar anderen zeiden spottend: ‘Ze zitten vol wijn.’”

Lees hier het complete hoofdstuk over Pinksteren.

Lego

In onderstaand filmpje legt mediapriester Roderick Vonhögen met Lego uit wat Pinksteren is.