<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Weigering kardinaalshoed aan mgr. Léonard blijft doorzieken

KN Redactie 22 oktober 2016

Het onthouden van de kardinaalshoed aan mgr. Léonard blijft internationaal de gemoederen bevreemden.

Aan “de heldhaftig geloofsgetrouwe voormalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel” gaat als eerste op die zetel sinds twee eeuwen deze eer voorbij, commentarieert LifeSiteNews. Omdat zijn liberale opvolger, mgr. Jozef de Kesel, hoewel nog maar net benoemd, meteen al wel de kardinaalshoed krijgt toebedeeld, lijkt dit op een onbarmhartige vernedering van de behoudende Léonard, waarmee Rome de nieuwe lijn in de Kerk wil onderstrepen. Als een van zijn eerste daden als aartsbisschop begon mgr. de Kesel overigens met de ontbinding van de succesvolle, door Léonard gestichte priesterfraterniteit van de H. Apostelen.

Relevante citaat

Volgens commentator Jan Bentz op LifeSiteNews zou mgr. Léonard gezien zijn statuur en gelovige staat van dienst juist bij uitstek voor de eer van het kardinalaat in aanmerking moeten komen en zou dat “onder iedere andere paus” ook gebeurd zijn. Hij citeert het commentaar van mgr. Léonard over de kwestie, zoals die dat gaf in het interviewboek Un évêque dans le siècle dat volgende week besproken wordt in KN, maar waarvan het relevante citaat eerder al als nieuwsbericht op deze site is gepubliceerd. Dat is opgepikt door blogger Mark de Vries die het weer in het Engels vertaalde, waardoor het nu op LifeSiteNews belandt.

Permanente getuige

“Hoewel Brussel in handen gevallen is van De Kesel, een beschermeling van de beruchte Danneels, kan aartsbisschop Léonard terugkijken op zijn eigen indrukwekkende erfenis. Als geleerd filosoof en kenner van Hegel werd hij lid van de Internationale Theologisch Commissie en dientengevolge een adviseur voor de Congregatie voor de Geloofsleer”, aldus Bentz. “Tegelijk is hij in de publieke sfeer een permanente getuige geweest van het geloof en van de moraal.”

Misbruikgeval

“Een van zijn eerste taken was het hoofd bieden aan de monumentale crisis van seksuele misbruikgevallen onder zijn voorganger, kardinaal Danneels. Bij het politieonderzoek in een seksueel misbruikgeval van een kind, werden kantoren van het bisdom doorzocht. Het onderzoek concentreerde zich rond Roger Vangheluwe, de toenmalige bisschop van Brugge, die aftrad na bekend te hebben dat hij een jongen seksueel misbruikt had in de tijd dat kardinaal Danneels primaat van de Belgische Kerk was.”

Kritiek

Paus Benedictus liet met een brief, waaruit Bentz citeert, grote waardering blijken voor de wijze waarop mgr. Léonard met de situatie omging. Tegelijk bleef mgr. Léonard opkomen voor de meest controversiële punten van de morele leer van de Kerk, die over homoseksualiteit en contraceptie inbegrepen. Hij haalde zich daarmee de kritiek op de hals van zowel minister Laurette Onkelinx als van het homo-activisme.

Onder ogen zien

Léonard legde uit dat de Kerk niet leert dat AIDS een “straf van God” is maar dat eerder deze epidemie een “soort van intrinsieke rechtvaardigheid is, en in het geheel geen straf”. Homoseksuelen zouden onder ogen moeten zien dat besmetting te maken kan hebben met hun seksuele gedrag. Tegelijkertijd benadrukte hij dat ‘hiv-patiënten respect verdienen” en “geen discriminatie moeten ondergaan”.

Onvolmaakt ontwikkelde staat

Maar Léonard was niet vatbaar, aldus Bentz, voor publieke intimidatie door de onverdraagzaamheid van het homo-activisme. Hij sprak herhaaldelijk over homoseksualiteit als een “onvolmaakt ontwikkelde staat van menselijke seksualiteit die er de innerlijke logica van weerspreekt”. Voor deze heldere woorden, aldus Bentz, werd hij beschuldigd van ‘homofobie’ onder de Belgische antidiscriminatie-wetgeving van 2003.

Femen-aanval

Bentz herinnert ook aan de beelden van topless Femen-activistes die Léonard nat gooiden, toen hij een filosofisch debat voerde met Guy Haarscher over blasfemie en vrijheid van meningsuiting (!) aan de universiteit van Brussel. Het getuigenis van Léonard was inspirerend, aldus Bentz. “De aartsbisschop bleef stil in gebed gedurende de hele aanval.”
Geen kardinaalshoed voor mgr. Léonard dus, besluit Bentz. Maar door zijn publieke getuigenis en door zijn prestaties in het ambt “heeft aartsbisschop Léonard zeker zijn bereidheid getoond zijn hartenbloed voor de zending van de Kerk te vergieten. Hij zal niet onbeloond blijven.” (KN/LifeSiteNews)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.