fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Antwerpse bisschop boos over Vaticaans ‘nee’ tegen zegeningen homorelaties

Selinde van Dijk-Kroesbergen 19 maart 2021
image
De Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer hernieuwde onlangs haar standpunt dat relaties van homoparen niet gezegend kunnen worden. Foto: Unsplash - Nick Karvounis

Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, vindt de recente bevestigingen van standpunten van de katholieke Kerk over homoseksualiteit pijnlijk. Hij zegt “boos en beschaamd” te zijn en biedt in een opiniestuk in de Belgische krant de Standaard zijn excuses aan.

Onlangs bevestigde de Congregatie voor de Geloofsleer het officiële kerkelijke standpunt dat het zegenen van relaties van homoparen niet is toegestaan. Aanleiding hiervoor waren vragen van pastoors en gelovigen vanuit de Wereldkerk, over de mogelijkheid om verbintenissen van mensen van hetzelfde geslacht te zegenen.

Zonde

Mgr. Bonny vindt het pijnlijk dat de Congregatie het woord “zonde” gebruikt om homoseksuele relaties te beschrijven.

“Je moet rekening houden met wie mensen zijn. Om zonde te hebben, moet je doelbewust, wetens en willens, een kwade daad verrichten. Dat is noch de intentie, noch het gevolg van homoseksualiteit. Het gebruik van dat begrip is onze moraaltheorie onwaardig”, aldus Bonny.

Een andere tendens

De Antwerpse bisschop nam in 2015 deel aan de gezinssynode in Rome, waar het onderwerp ook ter sprake kwam. “Het contrast met de synode waar ik aan heb deelgenomen is heel groot. Daar was duidelijk een andere tendens bij de meerderheid. Namelijk dat we moeten vertrekken van het positieve in de mens, en niet het negatieve. Een leven vastzetten op één aspect en dan zeggen als dat ene niet juist zit, is alles verkeerd? Dat kan niet.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Ik ben boos en beschaamd,” zegt de bisschop. Het standpunt wordt onderbouwt “met argumenten die volgens mij nergens op slaan”.

‘Hun pijn om de Kerk is de mijne vandaag’

“Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit pijnlijk en onbegrijpelijk is: gelovige en katholieke geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homoparen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen. Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne.”

De andere Belgische bisschoppen herkennen deze pijn. Ze zeggen in een korte officiële verklaring “te beseffen dat dit bij veel homoseksuele gelovigen, hun ouders en grootouders, hun familie en vrienden bijzonder pijnlijk overkomt.”

Ze schrijven dat de Belgische katholieke Kerk de afgelopen jaren op weg was om – samen met vele anderen – “een klimaat van respect, erkenning en integratie” te creëren. De bisschoppen moedigen hun medewerkers aan om deze weg te blijven volgen.

Duitse bisschop ook niet blij

Ook bij onze oosterburen klinkt teleurstelling. De voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie – Georg Bätzing – zei in een interview met het Duitse katholieke persbureau KNA dat hij “niet blij was met deze zware interventie”.

Bätzing heeft zich in het verleden al eerder positief uitgesproken voor een kerkzegen voor homostellen. Het moet toch mogelijk zijn, zei hij toen, om een soort van publieke erkenning te creëren, waarbij tegelijkertijd duidelijk wordt gemaakt dat het niet hetzelfde is als een sacramenteel huwelijk.

Nederlandse bisschoppen op de vlakte

De Nederlandse bisschoppen houden zich tot nu toe op de vlakte. In een korte, zakelijke verklaring op de website van de bisschoppenconferentie schrijven ze dat de hernieuwde standpunten over homoseksualiteit “inhoudelijk aansluiten bij eerdere uitspraken van het leergezag, waaraan de bisschoppen gehouden zijn, en de katholieke leer zoals uiteengezet in de Catechismus van de Katholieke Kerk.”