fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

‘Inmenging’ of ‘waardevolle kans’? Duitse Kerk verdeeld over Vaticaanse parochierichtlijn

KN Redactie 30 juli 2020
image
De Duitse Kerk is verdeeld over de Vaticaanse instructie. Kardinaal Reinhard Marx (links) is een van de meest uitgesproken critici van het document. Kardinaal Rainer Maria Woelki (rechts) prees de instructie. De aartsbisschop van Keulen dankte paus Franciscus voor de begeleiding die het Vaticaan daarmee gaf. CNS photo, Sascha Steinbach EPA

Het Vaticaan heeft de Duitse bisschoppen aangeboden om hen in Rome te ontmoeten. Een aantal van hen had de afgelopen dagen scherpe kritiek op een Romeinse instructie over parochievernieuwing.

De Congregatie voor de Clerus wil graag met de bisschoppen in gesprek om hun twijfels en verbazing weg te nemen, zegt prefect kardinaal Beniamino Stella volgens het Duitse KNA. De Duitse bisschoppen zijn wat hem betreft welkom wanneer ze maar willen.

Rol van de priester

In een interview met het Italiaanse La Stampa verdedigde de kardinaal de instructie over de hervorming van parochies, die zijn congregatie onlangs onverwacht publiceerde. Daarin staat onder meer dat een tekort aan priesters of financiële middelen geen reden is om een parochie op te heffen.

Daarnaast benadrukt het document dat de priester het hoofd is van de parochie. Zijn taken kunnen niet worden toegewezen aan een groep priesters of leken. Titels als “teamleider”, die wijzen op een gezamenlijk leidinggeven aan de parochie, “moeten vermeden worden”, aldus het niet-bindende document.

Verhitte discussie in Duitsland

De instructie werd in Duitsland onderwerp van verhitte discussies. Sommige bisschoppen vinden dat het huidige parochiemodel met een verantwoordelijke priester niet langer houdbaar is vanwege een gebrek aan roepingen.

De Duitse kardinaal Walter Kasper daarentegen verdedigde het document tegen de kritiek van onder anderen bisschop Franz-Josef Overbeck uit Essen. Die zei: “De instructie neemt in geen geval nota van het feit dat wij in Duitsland – maar ook in veel andere landen van de universele Kerk – het kerkelijk leven niet langer kunnen vormgeven volgens het model van de volkskerk die we tot nu toe hebben gekend.” De critici wijzen in dit verband vooral op het gebrek aan priesters.

‘Duitse kritiek mist het punt volledig’

Volgens Kasper mist de kritiek van zijn landgenoten “volledig het eigenlijke punt van de instructie, de pastorale bekering tot een missionair pastoraal werk”, zo zei hij in een gastcommentaar voor domradio.de.

Kasper was jarenlang ‘oecumene-minister’ van het Vaticaan. Hij vindt het benadrukken van de verantwoordelijkheid van de pastoor in de instructie theologisch legitiem. Daarnaast zei hij dat het “eeuwige debat” over het celibaat, de wijding van vrouwelijke priesters, en het vormen van managementteams onzekerheid veroorzaakt.

‘Oproep om naar buiten te treden’

Ook kardinaal Rainer Maria Woelki prees de instructie. De aartsbisschop van Keulen dankte paus Franciscus voor de begeleiding die het Vaticaan daarmee gaf.

Het document verscheen op 20 juni. Het “is een waardevolle kans voor pastorale bekering die in essentie missionair is”, schreef de Congregatie voor de Clerus, die de richtlijnen publiceerde. “Parochies treffen hierin een oproep aan om naar buiten te treden.”

De richtlijn verduidelijkt ook de rol van diakens, religieuzen en leken in bisdommen met een priestertekort.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

‘Vernieuwing door evangelisatie’

Bisschop Gregor Maria Hanke van Eichstatt zegt dat de instructie een waardevolle stimulans is om de missionaire impuls in parochies te doen ontwaken.

“Pastorale bekering als vitalisering van de missionaire geest zou de plaatselijke Kerk, de parochie met haar traditionele structuren, moeten vernieuwen. Dit vernieuwingsproces gebeurt door middel van evangelisatie.”

‘Naar elkaar luisteren’

Kardinaal Reinhard Marx is een van de meest uitgesproken critici van het document. De aartsbisschop van München en voormalige voorzitter van de bisschoppenconferentie zei: “Dit is geen vruchtbare weg voorwaarts. Je kunt niet één autoriteit iets laten aankondigen dat alle anderen moeten gehoorzamen. We moeten naar elkaar luisteren, samen leren en de ervaringen van de plaatselijke Kerk oppakken – dat mis ik allemaal in het Vaticaanse document.”

‘Beperkende bevelen’ uit Rome

Bisschop Gerhard Feige van Maagdenburg vreest volgens KNA dat het document sommigen zal demotiveren om voor de Kerk te werken.

“Als leerlingen nemen we graag suggesties aan”, schreef hij in een pastorale brief aan zijn bisdom. “Als bisschop laat ik me echter niet verlammen en tegenhouden door hun beperkende bevelen, omdat veel ervan nogal onrealistisch is – vooral met betrekking tot onze extreme diaspora-situatie, die ze zich kennelijk niet kunnen voorstellen – en omdat er geen positieve oplossingen worden aangereikt met het oog op het toenemende gebrek aan priesters.”

‘Rem op motivatie leken’

Bisschop Franz-Josef Bode van Osnabrück noemt de instructie “een sterke rem op de motivatie en de waardering van de diensten van leken”.

Volgens de vicevoorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie heeft de instructie de bisschoppen volledig had verrast. Hij had verwacht dat er eerst onderzoek zou worden gedaan naar de realiteit van het lokale parochieleven.

‘Inmenging’ in bisschopsambt

Bisschop Peter Kohlgraf van Mainz sprak in een verklaring van een “inmenging” in zijn bisschopsambt die hij “niet zomaar kon accepteren”. Ook schreef hij bezorgd te zijn over zijn priesters, van wie er velen klagen overweldigd te zijn door de administratie en de bureaucratie.

Experiment

Eerder in juli meldde KNA dat in het bisdom Münster de pastorale leiding van een parochie is toevertrouwd aan een leek, niet aan een priester. Het bisdom noemde het een experiment met een nieuw bestuursmodel, ingegeven door het priestertekort. De parochie zou worden geleid door een pastoraal assistent met een theologiediploma.

Soortgelijke modellen zijn ook geïntroduceerd in andere Duitse bisdommen. Volgens het kerkelijk recht moet een parochie een bestuur hebben, waarvan de pastoor – dus een priester – de voorzitter is.

Veel kritiek, weinig oplossingen

Opvallend is dat geen van de Duitse bisschoppen die kritiek hebben op het document, naast de inzet van leken andere oplossingen noemt voor het priestertekort.

Het opzetten van seminaries met buitenlandse studenten wordt bijvoorbeeld niet genoemd. Veel bisschoppen in andere landen, waaronder ook Nederland, kozen voor een dergelijk beleid om het tekort aan priesters het hoofd te bieden.

Kritiek uit Rome

Het Vaticaan en de Duitse bisschoppen zijn de laatste tijd regelmatig in gesprek over de ontwikkelingen binnen de Duitse Kerk.

Vorig jaar schreef paus Franciscus een kritische brief aan Duitse katholieken in reactie op de ‘synodale weg’, het hervormingsproces waarin onder meer het celibaat en de kerkelijke leer over seksualiteit ter discussie worden gesteld.

Later tikte het Vaticaan de Duitse bisschoppen opnieuw op de vingers. De Congregatie voor de Bisschoppen wees hen erop het feit dat hun plannen conform de richtlijnen moeten zijn die de paus in zijn brief meegaf. Dat gebeurde nadat een meerderheid van de Duitse bisschoppen besloot om de adviezen van de paus naast zich neer te leggen.

Nee tegen fusieplannen in Trier

Het Vaticaan riep onlangs ook een halt toe aan het plan van het bisdom Trier om honderden kleine parochies om te vormen tot 38 megaparochies onder leiding van een priester en een groep leken.

(Bronnen: CNS, CNA, KNA, The Tablet)