fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Kerk negeerde verhalen verkrachte religieuze

KN Redactie 12 december 2018
image
Een religieuze krijgt het te kwaad tijdens een steunbetuiging aan een medezuster die zegt meermaals te zijn verkracht door haar bisschop Foto: CNS photo Sivaram V Reuters

De Indiase zuster die zegt herhaaldelijk door haar bisschop te zijn verkracht is naar de politie gegaan omdat de kerkelijke leiding haar klachten tot het Vaticaan toe zou hebben genegeerd.

“Ik snakte naar steun en aanvankelijk kreeg ik die nauwelijks”, zegt de 44-jarige religieuze in een interview met de Indiase webkrant Scroll.in. Daarin vertelt de Missionaris van Jezus over de periode van twee jaar waarin zij herhaaldelijk seksueel belaagd werd door bisschop Franco Mulakkal van Jullundur.

Vergeefs gemeld

Zij beweert dat zij tussen 2014 en 2016 dertien keer verkracht is door Mulakkal. In 2017 vertelde zij haar medezusters over het seksueel geweld en schreef zij erover aan verschillende kerkelijke leiders. Onder hen was ook kardinaal George Alencherry. Zij kreeg daarbij steun van vijf medezusters, onder wie een voormalige overste, zuster Anupama. Uiteindelijk zou zij ook brieven hebben geschreven aan de apostolisch nuntius in India, aartsbisschop Giambattista Diquattro, kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin en paus Franciscus. Haar brieven zouden nooit beantwoord zijn.

Steunbetuigingen

Afgelopen juni besloot de zuster aangifte te doen bij de politie in Kerala. Na verschillende demonstraties tegen de kennelijke straffeloosheid werd de bisschop in september gearresteerd en bijna een maand later op borgtocht vrijgelaten. Bij terugkeer in Jullundur werd hij als een held met bloemen onthaald. Hangende het justitieel onderzoek heeft Mulakkal zijn bisschoppelijke verantwoordelijkheden tijdelijk neergelegd. Opmerkelijk is dat 800 katholieken een steunbetuiging naar Rome stuurden voor de zuster. 71 ondertekenaars zijn priester.

Wraakactie

De bisschop op zijn beurt zegt onschuldig te zijn. Hij beweert dat het om een wraakactie zou gaan. Hij zou eerder maatregelen tegen de zuster hebben genomen vanwege een vermeende liefdesaffaire. Ook de congregatie probeert haar in kwaad daglicht te stellen.

Bedreiging voor de congregatie

De zuster, die van kindsbeen af religieus wilde worden, besloot de zaak aanhangig te maken toen zij ontdekte dat ook anderen werden lastiggevallen en om die reden de congregatie verlieten. Zij raakte er toen van overtuigd dat Mulakkal niet alleen een bedreiging voor haar persoonlijk betekende, maar voor de hele congregatie. Die werd in 1993 opgericht en in 2008 door het Vaticaan erkend. De congregatie van de Missionarissen van Jezus telt 75 zusters en is inmiddels verspreid over vijf bisdommen. Zij is verantwoording schuldig aan de bisschop van Jullundur. Dat is sinds 2013 de 54-jarige Franco Mulakkal.

Onder druk gezet

Sinds de zuster het misbruik binnenkerkelijk aanhangig maakte, ondervindt zij problemen. In 2017 zou Mulakkal haar voormalige overste, zuster Anupama, acht uur lang in een kamer hebben opgesloten en geprobeerd haar over te halen belastende verklaringen tegenover haar af te leggen. Zij, de klaagster en enkele medezusters staan sinds het bekend worden van de aanklacht onder kritiek en constante dreigementen. Zij ontvangen echter ook veel steunbetuigingen.

Kroongetuige dood

De zaak heeft een zeer ernstige lading gekregen door de dood van pastoor Kuriakose Kattuthara, die als kroongetuige in de zaak wordt beschouwd. De priester, die al 33 jaar werkte in het bisdom Jullundur, legde tegenover de politie een uitgebreide belastende verklaring af over de bisschop. Kattuthara was nauw betrokken bij de stichting van de congregatie. Verschillende vrouwen zouden bij hem over de bisschop hebben geklaagd.

Getuige vreesde voor zijn leven

Begin oktober werd de 60-jarige priester bewusteloos in zijn kamer aangetroffen. Bij aankomst in een ziekenhuis was hij overleden. Volgens zijn broer was hij verschillende keren bedreigd en was zijn auto met stenen bekogeld. Ook zou hij gezegd hebben dat als de bisschop op borgtocht vrijgelaten zou worden zijn leven gevaar liep. Omdat de familie geen vertrouwen heeft in de overheid is op haar aandringen de autopsie, waarbij vier artsen betrokken waren, op video opgenomen om iedere twijfel weg te nemen.

Instrument van God

De zuster en haar medestanders beschouwen de aanklacht als onlosmakelijk deel van hun roeping. Sinds haar aanklacht wordt op de overheid aangedrongen de aanpak van seksueel misbruik uit te breiden naar religieuze organisaties en instellingen. Daar was zij niet op uit, laat zij in het interview weten.  “Zelfs nu houd ik vol dat er binnen de Kerk een intern mechanisme zou moeten zijn waar een klacht kan worden ingediend”, aldus de zuster. “Dat voorkomt dat de Kerk publiek vernederd wordt.” “Ik heb God verschillende keren gevraagd ‘waarom ik?’. Maar na een tijdje besefte ik dat God mij als instrument heeft gekozen om ervoor te zorgen dat zusters in de toekomst niet meer op deze manier hoeven te lijden.”

Veiligheidsmaatregelen

De zusters verblijven nog steeds in hun klooster, waar de sfeer uiterst gespannen is. Sinds de verdachte dood van priester Kattuthara en de talloze bedreigingen heeft de politie er bij het klooster op aangedrongen veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo moeten er veiligheidscamera’s en verlichting worden aangebracht en worden bijgehouden wie het klooster in en uit gaan. De klaagster en haar vijf medezusters durven niet meer over straat te gaan. Omdat zij zelfs het eten niet vertrouwen moet er een eigen kok komen. Er staan permanent enkele agenten bij het klooster op wacht.

Klooster betaalt advocaten bisschop

De overste heeft laten weten dat de congregatie daar geen geld voor heeft en dat als de overheid voor hun veiligheid vreest zij de zusters moeten beveiligen. Volgens de vroegere overste Anumpara is dat onzin. Het klooster betaalde vliegtickets voor veertien zusters die campagne voeren voor de bisschop. Ook zou het klooster betalen voor het “legertje advocaten” dat de bisschop moet verdedigen. (KN/CNA)