fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Motto Heilig Jaar 2025: ‘Pelgrims van de hoop’

Carol Glatz - CNS 17 januari 2022
image
Paus Franciscus opent de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek in 2015. Met dit symbolische gebaar wordt een Heilig Jaar traditioneel geopend. Foto: CNS Photo - Vatican Media

Paus Franciscus heeft “Pelgrims van de hoop” goedgekeurd als motto voor het Heilig Jaar 2025. Hij zal het Heilig Jaar inluiden met de traditionele opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek.

“Het motto verwijst naar de hoofdthema’s van het pontificaat van paus Franciscus”, aldus aartsbisschop Rino Fisichella, die als voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie belast is met de planning van het Heilig Jaar. De Pauselijke Raad werkt samen met de autoriteiten van het Vaticaan en Italië om de verwachte bezoekersaantallen tijdens het Heilig Jaar op te kunnen vangen.

Heilige Deur

Traditiegetrouw beginnen de vieringen van de heilige jaren met de opening door de paus van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek op kerstavond en eindigen zij met de verzegeling van de deur een jaar later. Ook de Heilige Deuren van de Sint-Jan van Lateranen, de Sint-Paulus buiten de Muren en de basiliek van Santa Maria Maggiore worden voor het jaar geopend.

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een tijd van pelgrimage, gebed, berouw en daden van barmhartigheid. Het gebruik is gebaseerd op de oudtestamentische traditie, waarin een jubeljaar om rust, vergeving en vernieuwing draaide.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Jubeljaren zijn ook een tijd waarin katholieken aangewezen kerken en heiligdommen bezoeken, speciale gebeden opzeggen, gaan biechten en de communie ontvangen om een plenaire aflaat te ontvangen – een kwijtschelding is van de tijdelijke straf die iemand voor zijn zonden verschuldigd is.

Elke vijfentwintig jaar

Paus Bonifatius VIII kondigde het eerste Heilig Jaar af in 1300 en bepaalde dat het om de honderd jaar zou worden gevierd. Slechts vijftig jaar later kondigde paus Clemens VI alweer een ander heilig jaar af. Paus Urbanus VI vond dat heilige jaren om de 33 jaar gevierd moesten worden als een herinnering aan het aantal levensjaren van Jezus op aarde.

In 1470 stelde Paus Paulus II de viering om de 25 jaar in, wat sindsdien de praktijk is. In jaren met een bijzondere betekenis kan daarvan worden afgeweken. In 1933 werd bijvoorbeeld een Heilig Jaar uitgeroepen omdat er 1900 jaar was verstreken sinds Jezus’ dood en verrijzenis; in 1983 gebeurde dat om te gedenken dat er 1950 jaren waren gepasseerd.

In 2015 en 2016 gold een buitengewoon Jaar van Barmhartigheid. Paus Franciscus had dat uitgeroepen omdat hij de noodzaak inzag om Gods barmhartigheid te benadrukken en katholieken aan te moedigen terug te keren naar het sacrament van Verzoening.