fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Paus Franciscus waarschuwt geestelijken voor verwereldlijking

Catholic News Agency 2 april 2021
image
Paus Franciscus waarschuwde tijdens een audiëntie met bewoners van het Pauselijk Mexicaans College voor geestelijke verwereldlijking. Foto: CNA, Vatican Media

“Geestelijke verwereldlijking” is volgens paus Franciscus de ergste verleiding in het klerikale leven. “Het kan leiden tot allerlei vormen van ontduiking van onze verantwoordelijkheden,” zei hij tegen Mexicaanse geestelijken die op audiëntie waren.

“De problemen van vandaag vereisen dat wij priesters ons conformeren aan de Heer”, vervolgde de paus tijdens een audiëntie met priesters en studenten van het Pauselijk Mexicaans College in het Vaticaan.

‘De deur naar corruptie’

“We zijn geroepen om de wereldse verleidingen niet te onderschatten die kunnen leiden tot onvoldoende zelfkennis, gecentreerdheid op jezelf, , consumentisme en verschillende vormen van ontduiking van onze verantwoordelijkheden. … Pas alstublieft op voor een wereldse gezindheid. Die opent de deur naar corruptie,” waarschuwde paus Franciscus.

De paus moedigde de geestelijken aan om hun blik gericht te houden op “Christus, de lijdende dienaar”. Hij wees hierbij op de geschriften van de twintigste-eeuwse jezuïet-theoloog Henri de Lubac, en prees in het bijzonder de laatste pagina’s van zijn boek De pracht van de Kerk aan.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ook citeerde de paus een “oude tekst van een benedictijner monnik” die, zo zei hij, betoogde dat “wereldse gezindheid het ergste kwaad is dat de Kerk kan overkomen”. Hij voegde eraan toe: “Het is nog erger dan de tijden dat pausen minnaressen hadden.”

Blik van liefde

De paus zei verder dat het voor priesters essentieel is om hun blik in overeenstemming te brengen met Christus’ blik van liefde, die “tederheid, verzoening en broederschap” voortbrengt.

“We moeten er teder naar kijken dat onze Vader God de problemen ziet die de samenleving teisteren: geweld, sociale en economische ongelijkheid, polarisatie, corruptie en gebrek aan hoop, vooral onder de jongeren”, zei hij.

Nederige en stille dienstbaarheid

Tot slot herinnerde de paus zich aan de ontmoetingen die hij had met “het heilige volk van God” tijdens zijn bezoek aan Mexico in 2016.

De paus vroeg om de tussenkomst van de Maagd Maria en van Sint-Jozef. Zij zijn, zei de paus, een voorbeeld van “nederige en stille dienstbaarheid” voor alle geestelijken in Mexico. “Mogen ze jullie zegenen. En vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden. Ik heb het nodig omdat deze baan helemaal niet gemakkelijk is.”