<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Stichter Enzo Bianchi blijft tegen wil Vaticaan in klooster Bose

Selinde van Dijk-Kroesbergen 22 februari 2021
image
Enzo Bianchi, stichter van de oecumenisch kloostergemeenschap in het Italiaanse Bose. Foto: wikipedia.org

De Italiaan Enzo Bianchi weigert de door hemzelf gestichte oecumenische kloostergemeenschap van Bose te verlaten. De Heilige Stoel gaf hem na een onderzoek opdracht om voor 17 februari te verhuizen, maar Bianchi gaf daar geen gehoor aan.

Behalve kloosterstichter is Bianchi adviseur van het Vaticaan en geniet hij bekendheid als geestelijk auteur. Een aantal van zijn boeken is in het Nederlands vertaald.

Bose is een kloostergemeenschap van mannen en vrouwen die tot verschillende christelijke Kerken behoren. Zij leiden een gemeenschappelijk leven van gebed, studie en werk, armoede, celibaat en gehoorzaamheid aan het Evangelie. De gemeenschap staat vooral bekend om haar oecumenische conferenties en liturgische studies.

Gespannen situatie

Het was er al langer onrustig vanwege een ophanden zijnde leiderschapswisseling. In 2014 was de onrust aanleiding voor een apostolische visitatie, een onderzoek, dat adviserend bedoeld was. Er kwamen enkele kritische punten in naar voren.

In januari 2017 trad Bianchi terug als prior en werd opgevolgd door Luciano Manicardi. De overgang verliep dusdanig stroef dat het Vaticaan eind 2019 een nieuw onderzoek startte.

De gemeenschap verklaarde dat “ de situatie gespannen was” en er “problemen waren met de uitoefening van gezag door de stichter, de omgang met het bestuur en het broederlijk klimaat in de gemeenschap”.

De visitatie leidde tot een decreet op 13 mei 2020 dat was ondertekend door de staatssecretaris van het Vaticaan, kardinaal Pietro Parolin. Bianchi, twee broeders en een zuster werd bevolen om het klooster voor 17 februari te verlaten.

‘Meer afwezig dan aanwezig’

De 77-jarige Bianchi kon zich hierin niet vinden en zei volgens de Italiaanse krant La Stampa dat hij wist dat de overgang moeilijk zou kunnen zijn. Daarom “was ik opzettelijk meer afwezig dan aanwezig in de gemeenschap en voornamelijk woonachtig in mijn kluis”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Ik leed onder het feit dat ik mijn legitieme bijdrage als oprichter niet meer kon leveren”, zei hij. Volgens Bianchi heeft hij zich nooit bemoeid met de beslissingen van de nieuwe prior en heeft hij deze nooit tegengesproken.

Volgens de gemeenschap zou de verordonneerde verhuizing tijdelijk zijn. Bianchi en de drie anderen blijven volwaardig lid van de gemeenschap en mogen hun bediening voortzetten. De kloostergemeenschap kreeg de opdracht om de komende jaren te besteden aan het ontwikkelen van haar oorspronkelijke charisma.

‘Stilte ja, instemmen met leugen nee’

Een paar dagen voor het verstrijken van het ultimatum, tweette Bianchi: “Het oefenen van stilte is moeilijk en vermoeiend voor ons allemaal, maar het uur komt dat de waarheid het uitschreeuwt juist met stilte: volgens de Evangeliën zweeg zelfs Jezus voor Herodes, en verwaardigde Hij zich niet om hem te antwoorden. Dus stilte ja, instemmen met de leugen nee!”

‘Met diepe bitterheid’

In een verklaring op haar website kondigde de gemeenschap “met diepe bitterheid” aan dat Bianchi de gemeenschap niet verliet om naar Toscane te verhuizen.

“De verhuizing van broeder Enzo naar Cellole zou hebben bijgedragen aan het verlichten van de spanning en het lijden van iedereen en zou het langzame pad van verzoening en wederzijds begrip hebben vergemakkelijkt ”, staat er.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Ook staat er dat de Vaticaanse staatssecretaris, kardinaal Parolin, een brief aan de gemeenschap stuurde. Daarin zette hij “een pad van de toekomst en hoop uit, waarin de basislijnen worden aangegeven van een proces van vernieuwing, dat, naar we vertrouwen, een nieuwe impuls zal geven aan onze monastieke en oecumenisch leven”.

Oecumenisch expert

Enzo Bianchi stichtte de gemeenschap in 1965. De gemeenschap werd kerkrechtelijk goedgekeurd in 2000. De voormalig prior werd aangesteld als oecumenisch expert voor Vaticaanse bijeenkomsten in 2008, 2012 en 2018, en paus Franciscus benoemde hem in 2014 tot adviseur van de Pauselijke Raad ter Bevordering van Eenheid der Christenen.

De afgelopen jaren trad het Vaticaan fors op tegen tal van oprichters en leiders van bewegingen en gemeenschappen die beschuldigd werden van seksueel, financieel of psychologisch wangedrag, inclusief misbruik van macht en autoriteit.

Bronnen: CNA, CNS, Crux

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.