fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Vaticaan tikt Duitse bisschoppen opnieuw op de vingers

KN Redactie 16 september 2019
image
Kardinaal Reinhard Marx, hoofd van de Duitse bisschoppen. De aartsbisschop van München-Freising kondigde in maart de 'synodale weg' af, waarmee de Duitse bisschoppen het hoofd willen bieden aan de geloofscrisis in hun land. CNS photo/Harald Oppitz, KNA

Het Vaticaan heeft zich opnieuw gemengd in de kwestie rondom de ‘synodale weg’, waarmee een meerderheid van de Duitse bisschoppen delen van de kerkelijke leer ter discussie wil stellen. Volgens het Vaticaan is een aantal van de voorstellen kerkelijk gezien niet geldig. 

In een uitgelekte brief die op 4 september naar kardinaal Reinhard Marx is gestuurd, zegt het hoofd van de Congregatie voor de Bisschoppen, kardinaal Ouellet, dat de Duitse plannen conform de richtlijnen moeten zijn die paus Franciscus in juni meegaf.

Franciscus schreef toen in een brief aan de Duitse bisschoppen onder meer dat een synode in Duitsland niet mag leiden tot het veranderen van de kerkelijke leer van de universele Kerk.

Zaken die de hele Kerk aangaan

Het Vaticaan heeft ook een vier pagina’s lange juridische beoordeling van de Duitse plannen meegezonden, afkomstig van de Pauselijke Raad voor de Wetteksten. Het hoofd daarvan, aartsbisschop Filippo Iannone, vraagt zich daarin af hoe het mogelijk kan zijn dat een lokale Kerk bindende beslissingen zou nemen over zaken die de hele Kerk aangaan.

Volgens Iannone behoort het “juridisch bekrachtigen van resoluties” niet tot de competenties van een bisschoppenconferentie.

Reactie Duitse bisschoppen

De Duitse bisschoppenconferentie reageerde vrijdag op het Vaticaanse schrijven. Volgens een verklaring is de Vaticaanse kritiek gericht op een oudere versie van het synodale plan, waarin nog geen veranderingen waren aangebracht.

“Het advies van de Pauselijke Raad voor de Wetteksten gaat in op de ontwerpversie van de statuten (juni 2019) en houdt geen rekening met de versie die in juli en na de permanente raadsvergadering in augustus is bijgewerkt, waarin enkele passages waarop het advies betrekking op heeft niet langer aanwezig zijn”, aldus de verklaring.

De Duitse bisschoppenconferentie meldt ook dat kardinaal Marx deze week naar Rome gaat voor overleg met Ouellet, om “misverstanden” over de Duitse plannen uit de weg te ruimen.

Geen wijzigingen

Volgens nieuwsdienst CNA, die de documenten van de Duitse bisschoppenconferentie doorspitte, waren er tot 30 augustus echter nog geen wijzigingen aangebracht in de door het Vaticaan aangemerkte problemen in de oorspronkelijke ontwerpversie. Het document werd op 19 augustus door een meerderheid van de Duitse bisschoppen goedgekeurd.

Dat gebeurde nadat een alternatief plan werd weggestemd. Dat was opgesteld door de aartsbisschop van Keulen kardinaal Rainer Woelki en bisschop Rudolf Voderholzer van Regensburg. De twee wilden met hun voorstel vorm te geven aan de instructies van de paus. Die wees in zijn brief op de prioriteiten van een authentiek synodaal proces.

Nog steeds in document aanwezig

CNA meldt dat bijna alle zaken die door de Pauselijke Raad voor de Wetteksten als problematisch werden aangemerkt, nog steeds deel uitmaken van het document dat op 19 augustus werd goedgekeurd. Zo staat in artikel 3 van het document dat “de synodale vergadering een superieur orgaan is, dat beraadslagende macht heeft”.

Dit is in tegenspraak met de opmerkingen van de Pauselijke Raad voor de Wetteksten.

Ook de plannen om de lekenorganisatie ZdK (Centraal Comité van Duitse Katholieken) een gelijk aantal deelnemers te geven en hen dezelfde rechten te geven als de deelnemende bisschoppen, stuit op kritiek. “Deze gelijkgerechtigdheid tussen bisschoppen en de leken is kerkelijk niet geldig”, aldus aartbisschop Iannone.

Het is niet bekend of tussen 31 augustus en 4 september (datum van Ouellets brief), veranderingen zijn aangebracht in het goedgekeurde document.

Tweede ingreep Vaticaan

Het is, na de brief van de paus in juni, de tweede keer dat het Vaticaan ingrijpt in de kwestie. Franciscus waarschuwde de Duitse bisschoppen destijds voor “buitensporige centralisatie”.

Ook maakte hij hun duidelijk dat een “structurele” hervorming, die zich aan wil passen aan de moderne tijden, niet het antwoord is op de geloofscrisis in Duitsland.

Synodale Weg

In maart maakte kardinaal Reinhard Marx bekend dat de Duitse Kerk een open debat gaat organiseren, waarin onder meer over de seksuele moraal, het celibaat en de rol van vrouwen in de Kerk zal worden gediscussieerd.

De uitkomst van die zogenaamde synodale weg, die in december van start moet gaan, zal volgens de bisschoppen bindend zijn.

Lees ook:

Duitse bisschoppen leggen pauselijke adviezen naast zich neer

Paus herinnert Duitse Kerk aan prioriteit van evangelisatie