fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Vaticaan verruimt mogelijkheden om aflaat te verkrijgen rond Allerzielen

Catholic News Service 29 oktober 2020
image
Vrouwen bidden op een kerkhof in Port-au-Prince, Haïti. Foto: CNS Photo - Eduardo Munoz, Reuters

De volle en gedeeltelijke aflaten die gelovigen traditioneel in de eerste week van november kunnen verkrijgen, kunnen dit jaar in heel november verkregen worden. November is de maand bij uitstek waarin katholieken bidden voor de zielen van de overledenen.

Met het coronavirus en de restricties daar omheen wil het Vaticaan tegemoet komen aan de gelovigen, die voor de aflaat moeilijker een kerk of een kerkhof kunnen bezoeken.

Extra mogelijkheden

De Apostolische Penitentiarie, de verantwoordelijke Vaticaanse rechtbank, maakte op 23 oktober bekend dat de normale voorwaarden voor de aflaat verruimd worden.

Door de pandemie is het lastiger om te voldoen aan de voorwaarden, onder andere het bidden voor de overledenen speciaal op 2 november (Allerzielen), het bezoeken van een kerkhof, het ontvangen van het sacrament van de biecht en het ontvangen van de communie.

Het tribunaal vroeg tevens priesters om extra biechtgelegenheid aan te bieden in november en de communie uit te reiken aan de zieken.

Volle aflaat

Bisschoppen uit landen waar deze tradities sterk leven hadden kardinaal Mauro Piacenza, het hoofd van de Apostolische Penitentiarie, gevraagd om richtlijnen vanwege de coronarestricties. Met veel mensen bij elkaar komen, is op veel plekken niet meer toegestaan.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het Vaticaan heeft besloten daarop de tijd waarin men een volledige aflaat kan verkrijgen te verruimen tot de gehele maand november, zei Piacenza. Normaal gesproken kon dat in de eerste week van november, en werden de rest van de maand enkel gedeeltelijke aflaten verleend.

Voor de volledige aflaat moest men op Allerzielen naar de kerk gaan en bepaalde gebeden bidden, of tussen 1 en 8 november op een kerkhof bidden voor de zielen van de overledenen. Dit kan dit jaar kan dat dus op iedere dag in november gedaan worden, vertelde Piacenza.

Normale vereisten

In alle gevallen moet men ook aan de normale vereisten van de Kerk voor een volledige aflaat voldoen, waarbij men blijk geeft van een besluit zich af te wenden van zonde en zich te bekeren tot God. De condities worden door de Kerk als volgt omschreven: zich geestelijk van de zonde afkeren, zo snel mogelijk te biecht gaan, zo snel mogelijk de communie ontvangen, bidden voor de intenties van de paus en zich geestelijk verenigen met de gelovigen.

Vanuit huis

Wie om ‘ernstige redenen’, zoals de pandemie, zijn huis niet uit kan, kan nu een volledige aflaat verkrijgen na het bidden van specifieke gebeden voor overledenen of het mediteren over een evangelietekst uit een dodenmis, zittend voor een afbeelding van Jezus of Maria. Men kan de aflaat ook verkrijgen door een werk van barmhartigheid uit te voeren.

Kardinaal Piacenza vroeg de priesters dringend om drie Missen te vieren op Allerzielen, zodat zoveel mogelijk mensen die bij kunnen wonen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Wat zijn aflaten?

Volgens de katholieke leer is er na de dood nog een zuivering nodig van de tijdelijke gevolgen van zonden die vergeven zijn, voordat iemand naar de hemel kan gaan. Deze zuivering vindt plaats in het vagevuur. Een volle of gedeeltelijke aflaat ontslaat iemand geheel of gedeeltelijk van deze zogeheten 'tijdelijke straffen'.

Aflaten kunnen ook verdiend worden voor de zielen van mensen die al overleden zijn en zich in het vagevuur bevinden. Dit wordt in het bijzonder op en rond het feest van Allerzielen gedaan, als de zielen van alle overleden gelovigen worden herdacht.

Bron: Catholic News Service