fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Vaticaans ‘superdicasterie’ voor evangelisatie in de maak

KN Redactie 25 april 2019
image
Foto: Lin Yu Xin Unsplash

Het Vaticaan zal met de oprichting van een nieuwe ‘superdicasterie’ een belangrijke nadruk leggen op de evangelisatie. Het Dicasterie voor de Evangelisatie wordt volgens ingewijden belangrijker dan de Congregatie voor de Geloofsleer.

Volgens het Spaanse katholieke weekbladVida Nueva heeft de Raad van Kardinalen, die de paus adviseert over de hervorming van de Romeinse curie, de concepttekst van een apostolische constitutie goedgekeurd. Daarin wordt groen licht gegeven aan de oprichting van het Dicasterie voor de Evangelisatie.

Meer nadruk op evangelisatie

Vida Nueva sprak met de kardinalen Oswald Gracias (India) en Oscar Rodriguez Maradiaga (Honduras), beiden lid van de Raad van Kardinalen.

Het nieuwe dicasterie is volgens de twee kardinalen een fusie van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie.

Met de maatregel wil het Vaticaan meer nadruk leggen op evangelisatie. “Het belangrijkste punt van de nieuwe apostolische constitutie is dat de missie van de Kerk de evangelisatie is. Het plaatst dit centraal in de Kerk en in alles wat de curie doet”, aldus kardinaal Gracias.

De Kerk is missionair

De voorlopige titel van de constitutie luidt volgens het tijdschrift Praedicate Evangelium, ‘Verkondigt het Evangelie’. De concepttekst werd begin april door de Raad van Kardinalen goedgekeurd.

Volgens kardinaal Maradiaga zal het nieuwe dicasterie meer gewicht hebben dan de Congregatie voor de Geloofsleer, die verantwoordelijk is voor alle zaken omtrent de kerkelijke leer. “Paus Franciscus heeft altijd benadrukt dat de Kerk missionair is”, aldus de aartsbisschop van Tegucigalpa.

Andere veranderingen in de Romeinse curie

Volgens de twee kardinalen liggen er nog andere belangrijke fusies in het verschiet, waaronder het samenvoegen van de Pauselijke Raad voor de Cultuur met de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding.

Daarnaast zal het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid tot Dicasterie voor Liefdadigheid worden omgevormd, waarmee het belangrijker zal worden. Ook de Pauselijke Commissie ter Bescherming van Minderjarigen zal volgens de constitutie meer invloed krijgen binnen de curie.

“Paus Franciscus heeft altijd benadrukt dat de Kerk missionair is”
- Kardinaal Oscar Rodriguez Maradiaga

Een mentaliteitsverandering

Een andere belangrijk doel van de nieuwe constitutie is een mentaliteitsverandering teweegbrengen in de relatie tussen de Heilige Stoel en de lokale Kerken, die vertegenwoordigd worden door bisschoppen uit de hele wereld.

Volgens Maradiaga plaatst het nieuwe document de Vaticaanse afdelingen ten dienste van zowel de mensen als de bisschoppen, die “opvolgers van de apostelen zijn” en wier kerkelijke positie niet “ondergeschikt is aan degenen die werken in de Romeinse curie”. Op deze wijze moet de curie toegankelijker worden voor bisschoppen, om hen te helpen, aldus kardinaal Gracias.

Publicatie na de zomer

Volgens Maradiaga en Gracias wordt de constitutie na de zomer gepubliceerd. Het document wordt eerst nog voorgelegd aan onder meer de Romeinse curie en de voorzitters van alle bisschoppenconferenties ter wereld.

De apostolische constitutie zal Pastor Bonusvervangen, waarmee paus Johannes Paulus II in 1988 de curie hervormde.

De Raad van Kardinalen

De Raad van Kardinalen bestaat naast Maradiaga en Gracias uit de kardinalen Pietro Parolin (staatssecretaris), Sean O’Malley (Boston), Reinhard Marx (München en Freising) en Giuseppe Bertello (voorzitter van de Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad).