fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Richtlijnen voor sociale media

image
Foto: dole777 - Unsplash

U kunt Katholiek Nieuwsblad ook vinden op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Wij nodigen u van harte uit om ons ook via die sociale kanalen te volgen. Via die pagina’s kunnen we u nog beter van dienst zijn, betrekken bij onze activiteiten en ontdekken wat u van ons vindt.

We willen op onze sociale mediapagina’s niet alleen informeren en inspireren, maar ook de dialoog aangaan over de verschillende onderwerpen die onze lezers bezighouden. We zien graag uw reacties, opmerkingen en vragen op die pagina’s.

Huisregels

Wel vragen wij u rekening te houden met de volgende richtlijnen:

  • Houd u aan de regels

Neem de algemene fatsoensnormen en de wettelijke regels serieus. Daarmee bedoelen we dat u onder andere geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende berichten of beelden plaatst. Houd het voor iedereen plezierig, plaats geen berichten die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

  • Speel niet op de persoon

Ook vragen wij u geen berichten te plaatsen die inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen, of die beledigend zijn met betrekking tot geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie of cultuur. Wij accepteren geen reacties waarvan we vinden dat deze inbreuk maken op de rechten van derden of op een andere manier schadelijk zijn. Plaats geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers en (mail-)adressen in reacties, noch van uzelf, noch van anderen.

  • Blijf bij het onderwerp

Wij vragen u in discussies bij het onderwerp van de post te blijven, kennis te nemen van de inhoud van het artikel waarnaar verwezen wordt voor u erop reageert, en geen uitweidingen ‘off-topic’ te plaatsen.

  • Discussieer met open vizier

Verschuil u niet nodeloos achter een pseudoniem of onherkenbare profielfoto. Als u liever anoniem zegt wat u te zeggen heeft, is het waarschijnlijk het hardop zeggen niet waard.

  • Wees hoffelijk

Lees welwillend wat anderen te zeggen hebben, en reageer daar ook welwillend en fatsoenlijk op. Wij vragen u daarbij beschaafd taalgebruik te hanteren, met volzinnen en leestekens, en niet louter hoofdletters. Plaats ook geen opsommingen van links, lange citaten of een veelheid van Bijbelverwijzingen om uw argument kracht bij te zetten.

  • Richt vragen, opmerkingen en klachten direct aan ons

Heeft u een specifieke vraag, opmerking of klacht die voor het KN-team bedoeld is? Stuur ons dan een privé-bericht via de genoemde sociale media, of neem contact op via e-mail, telefoon of ons webformulier. We proberen u zo snel mogelijk te antwoorden.

Zo gaan wij met reacties om

Als uw reactie niet aan deze richtlijnen voldoet, kan de redactie van KN die zonder opgaaf van reden verwijderen. Bij herhaaldelijke overtreding van de huisregels kan uw reactiemogelijkheid geblokkeerd worden. Wij gaan hierover niet in discussie.

Katholiek Nieuwsblad behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen, ook als deze ogenschijnlijk aan onze huisregels voldoen, maar om een andere inhoudelijke reden door de redactie voor publicatie ongeschikt worden beschouwd.

En als uw reacties wél aan onze richtlijnen voldoen? Dan danken wij u zeer voor uw bijdrage aan de dialoog! In voorkomende gevallen kan de redactie besluiten om reacties, eventueel in verkorte of geredigeerde vorm, in de rubriek met lezersreacties in onze krant te plaatsen.

Tot slot

Wij werken met een klein team. Het is voor ons onmogelijk om alles direct te zien en altijd snel te reageren. Daardoor kan het voorkomen dat ongepaste reacties langer blijven staan dan wenselijk is, of dat vragen aan ons gericht even op een antwoord moeten wachten. We vragen om uw begrip hiervoor.

Hartelijk dank voor het in acht nemen van onze richtlijnen en we wensen u veel plezier op onze pagina’s en in onze online community.