<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Paus Franciscus loopt langs de Nederlandse bloemen, vlak voor het begin van zijn 'Urbi et Orbi'-toespraak en -zegen. Foto: CNS photo - Vatican Media
Pasen

Urbi et Orbi: ‘In het licht van de Verrezene wordt ons lijden van gedaante veranderd’

KN Redactie 5 april 2021

De paasboodschap Urbi et Orbi, voor stad en wereld, van paus Franciscus.

Beste broeders en zusters, Zalig Pasen! Gelukkig, heilig en vredig Pasen!

Vandaag de dag weerklinkt de verkondiging van de Kerk in elk deel van de wereld: “Jezus, de gekruisigde, is verrezen, zoals Hij al gezegd had. Halleluja.”

Militaire arsenalen

De aankondiging van Pasen toont geen luchtspiegeling, onthult geen magische formule, duidt niet op een ontsnappingsroute in het licht van de moeilijke situatie die we doormaken. De pandemie is nog in volle gang, de sociale en economische crisis is erg zwaar, vooral voor de allerarmsten. Desondanks – en dit is schandalig – houden de gewapende conflicten niet op en worden de militaire arsenalen versterkt. En dit is het schandaal van vandaag.

“Jezus nam onze zwakheid, onze ziektes, onze dood op zich; Hij leed onze pijnen, Hij droeg de last van onze ongerechtigheid”

Geconfronteerd met, of liever gezegd, te midden van deze complexe realiteit, bevat de Paasaankondiging in enkele woorden een gebeurtenis die hoop geeft die niet teleurstelt. “Jezus, de gekruisigde, is verrezen.” Het spreekt niet over engelen of geesten, maar over een man, een man van vlees en bloed, met een gezicht en een naam: Jezus. Het evangelie getuigt dat deze Jezus, gekruisigd onder Pontius Pilatus omdat hij had gezegd dat hij de Christus was, de Zoon van God, op de derde dag is verrezen, volgens de Schrift en zoals hijzelf aan zijn discipelen had voorzegd.

Eeuwige zegel van liefde

De gekruisigde en niet iemand anders, is verrezen. God de Vader wekte zijn Zoon Jezus op, omdat Hij zijn wil tot verlossing tot het einde vervulde. Hij nam onze zwakheid, onze ziektes, onze dood op zich. Hij leed onze pijnen, Hij droeg de last van onze ongerechtigheid. Daarom heeft God de Vader hem verheven en nu leeft Jezus Christus voor eeuwig, en Hij is de Heer.

De getuigen melden een belangrijk detail: de verrezen Jezus draagt ​​de wonden aan zijn handen, voeten en zijde. Deze wonden zijn het eeuwige zegel van zijn liefde voor ons. Iedereen die een zware beproeving doormaakt, naar lichaam en geest, kan toevlucht vinden in deze wonden, door de genade van hoop ontvangen die niet teleurstelt.

Vaccins delen

De verrezen Christus is hoop voor degenen die nog steeds lijden door de pandemie, voor de zieken en voor degenen die een geliefde hebben verloren. Moge de Heer hun troost geven en het werk van artsen en verpleegkundigen ondersteunen. Iedereen, vooral de meest kwetsbare mensen, heeft hulp nodig en heeft recht op toegang tot de nodige zorg.

“In de geest van een 'internationalisme van vaccins', dring ik er op aan om het delen van vaccins te vergemakkelijken, vooral met de armste landen”

Dit wordt nog duidelijker in deze tijd waarin we allemaal worden opgeroepen om de pandemie te bestrijden en vaccins een essentieel instrument zijn binnen deze strijd. In de geest van een ‘internationalisme van vaccins’, dring ik er daarom bij de hele internationale gemeenschap op aan, tot een gedeelde inzet om de vertragingen bij de distributie ervan te boven te komen en het delen van vaccins te vergemakkelijken, vooral met de armste landen.

De armen troosten

Het gekruisigde en verrezen Heer is een troost voor degenen die hun baan hebben verloren of in ernstige economische moeilijkheden verkeren en onvoldoende sociale bescherming krijgen. Moge de Heer het optreden van de overheid inspireren, zodat iedereen, vooral de meest behoeftige gezinnen, de nodige hulp krijgt voor voldoende levensonderhoud. Helaas heeft de pandemie het aantal armen en de wanhoop van duizenden mensen dramatisch doen toenemen.

image
Foto: CNS photo - Paolo Galosi

“Het is noodzakelijk dat alle soorten armen, opnieuw hoop krijgen”, zei de heilige Johannes Paulus II tijdens zijn reis naar Haïti. En mijn gedachten en aanmoediging gaan juist op deze dag uit naar het dierbare Haïtiaanse volk, opdat het niet overweldigd wordt door moeilijkheden, maar met vertrouwen en hoop de toekomst tegemoet mag zien. En ik zou zeggen dat mijn gedachten vooral naar jullie gaan, beste Haïtiaanse zusters en broeders: ik ben dicht bij jullie, en ik zou graag zien dat de problemen definitief voor jullie worden opgelost. Ik bid hiervoor, beste Haïtiaanse broeders en zusters.

Jongeren

De verrezen Jezus is ook de hoop voor veel jonge mensen die gedwongen zijn lange periodes door te brengen zonder naar school of de universiteit te gaan en tijd door te brengen met vrienden. We hebben allemaal echte menselijke relaties nodig en niet alleen virtuele, vooral op de leeftijd waarin het karakter en de persoonlijkheid worden gevormd.

https://www.kn.nl/abonnementen/

We hoorden het afgelopen vrijdag in de Via crucis van de kinderen. Ik ben de jongeren over de hele wereld nabij, en op dit moment vooral die van Myanmar, die zich inzetten voor democratie, hun stem vreedzaam laten horen, zich ervan bewust dat haat alleen door liefde kan worden verdreven.

Migranten verwelkomen

Moge het licht van de Verrezene een bron van wedergeboorte zijn voor migranten die op de vlucht zijn voor oorlog en ellende. In hun gezichten herkennen we het misvormde en lijdende gezicht van de Heer die naar Golgotha ​​opgaat. Mogen het hen niet ontbreken aan concrete tekenen van solidariteit en menselijke broederschap, een belofte van de overwinning van het leven op de dood die we op deze dag vieren.

“Er is nog steeds te veel oorlog en te veel geweld in de wereld! Moge de Heer, die onze vrede is, ons helpen de mentaliteit van oorlog te overwinnen”

Ik dank de landen die op genereuze wijze de lijdenden verwelkomen die toevlucht zoeken, met name Libanon en Jordanië, die veel vluchtelingen opvangen die het Syrische conflict zijn ontvlucht.

Libanon, Syrië, Jemen en Libië

Moge het Libanese volk, dat een periode van moeilijkheden en onzekerheid doormaakt, de troost van de verrezen Heer ervaren en gesteund worden door de internationale gemeenschap in hun roeping om een ​​land van ontmoeting, samenleven en pluralisme te zijn.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Moge Christus, onze vrede, eindelijk het gebrul van de wapens laten ophouden in het geliefde en gekwelde Syrië, waar miljoenen mensen nu in onmenselijke omstandigheden leven, evenals in Jemen, waar de gebeurtenissen worden omgeven door een oorverdovende en schandalige stilte, en in Libië, waar eindelijk een uitweg te zien is uit een decennium van strijd en bloedige botsingen. Laat alle betrokken partijen een effectieve inspanning leveren om een ​​einde te maken aan conflicten. Opdat de door oorlog vermoeide volkeren in vrede kunnen leven en de wederopbouw van hun respectieve landen opgestart mag worden.

Vrede in het Heilig Land

De opstanding brengt ons natuurlijk naar Jeruzalem. Om haar smeken we de Heer om vrede en veiligheid (vgl. Ps. 122), opdat het beantwoordt aan de oproep om een ​​ontmoetingsplaats te zijn waar allen zich broeders kunnen voelen en waar Israëli’s en Palestijnen de kracht van dialoog herontdekken om tot een ​​stabiele situatie te komen, waarbij twee staten naast elkaar in vrede en welvaart leven.

image
Foto: CNS photo - Vatican Media

Op deze feestdag gaan mijn gedachten ook uit naar Irak, dat ik vorige maand heb bezocht. Ik bid dat het op de ingeslagen weg van vrede mag doorgaan, zodat Gods droom van een gastvrije mensenfamilie voor al haar kinderen, zich mag verwezenlijken.

Gebed voor Afrika

Moge de kracht van de Verrezene de Afrikaanse bevolking steunen die hun toekomst in gevaar ziet door intern geweld en internationaal terrorisme, vooral in de Sahel en Nigeria, evenals in de regio Tigray en Cabo Delgado. Moge de inspanningen om vreedzame oplossingen voor conflicten te vinden worden voortgezet, met respect voor de mensenrechten en de heiligheid van het leven, met broederlijke en constructieve dialoog in een geest van verzoening en effectieve solidariteit.

“Waar dood was, is nu leven, waar rouw was, is er nu troost”

Er is nog steeds te veel oorlog en te veel geweld in de wereld! Moge de Heer, die onze vrede is, ons helpen de mentaliteit van oorlog te overwinnen. Moge Hij degenen die gevangenen zijn in conflicten, vooral in Oost-Oekraïne en Nagorno-Karabach, het geven om veilig terug te keren naar hun families.

Strijd tegen landmijnen

Moge Hij heersers over de hele wereld inspireren om de race naar nieuwe wapens te staken. De dag van vandaag, 4 april, markeert de Internationale Dag tegen Landmijnen, slinkse en gruwelijke apparaten die elk jaar vele onschuldige mensen doden of verminken en voorkomen dat de mensheid “samen op de paden van het leven wandelt, zonder angst voor de gevaren van vernietiging en dood”. Hoe beter zou een wereld er uit zien, zonder deze instrumenten van dood!

Beste broeders en zusters, ook dit jaar hebben veel christenen op verschillende plaatsen Pasen gevierd met ernstige beperkingen en soms zelfs zonder toegang tot liturgische vieringen. Laten we bidden dat dergelijke beperkingen, evenals alle beperkingen op de vrijheid van eredienst en religie in de wereld, opgeheven mogen worden en dat iedereen vrijelijk tot God mag bidden en Hem mag prijzen.

Betekenis aan ons lijden

Laten we onder de vele moeilijkheden die we doormaken, nooit vergeten dat we genezen zijn door de wonden van Christus (vgl. 1 Petr. 2,24). In het licht van de Verrezene wordt ons lijden van gedaante veranderd. Waar dood was, is nu leven, waar rouw was, is er nu troost. Door het kruis te omarmen, gaf Jezus betekenis aan ons lijden en nu bidden we dat de heilzame werking van deze genezing zich over de hele wereld mag verspreiden. Zalig, heilig en vredig Pasen! (Vertaling: Francesco Paloni)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.