Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: boek

Peter Doorakkers

Bisschop voor de mensen

Jan van Burgsteden kwam de tijden van polarisatie door, door zich steeds opnieuw te richten “op authenticiteit” in plaats van op “tweestrijd”, vertelt hij in dit interviewboek.
Mariska Orban

Een ongewoon huwelijk

Een ongewoon huwelijk is een heel mooi, hartveroverend verhaal, met boeiende psychologische kwesties over de complexiteit van relaties.
Jan Brouwers

School van de liefde

'Scholen van liefde’, noemden de cisterciënzer monniken hun kloosters.
Pieter Derdeyn

Leven op de rand van de wereld

Het blijft een naam die je af en toe tegenkomt, 75 jaar na haar dood: Simone Weil.
Jan Peeters

Vals getuigenis

Bij het lezen van dit boek ontdek je hoezeer je zelf door die mythen beïnvloed bent. Daarom mag dit boek in geen enkele katholieke boekenkast ontbreken.
Jan Brouwers

Paus van de oecumene

Jurjen Zeilstra schreef een zeer gedegen biografie over Willem Visser ’t Hooft (1900–1985), de ‘paus van de oecumene’.
Daan van Schalkwijk

Het goede leven en de vrije markt

Het goede leven & de vrije markt is vanaf 2020 examenstof voor vwo-leerlingen.
Pieter Derdeyn

Bevrijder van een volk

Met een boeiend en actueel boekje wil postulator Bart Geryl de weg naar zaligverklaring van pater Constant Lievens s.j. (1856-1893) nieuw leven inblazen, 125 jaar nadat de dienaar Gods dit leven verliet.
Anton de Wit

De Bijbel voor ongelovigen

De kracht van Kuijers opus magnus is dat hij vrij en onbevangen het verhalend potentieel van de Bijbel laat herontdekken. Eigenlijk is vooral de titel misleidend. Het is noch de (hele) Bijbel, noch (alleen) voor ongelovigen.

Een verbod op genezingstherapie voor homo’s is in strijd met de liberale principes van D66

KN Actueel | Radio Maria