fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: celibaat

Salvatore Cernuzio

Hete hangijzers besproken tijdens conferentie over priesterschap

Het celibaat, seksueel- en machtsmisbruik door geestelijken en vrouwen in het ambt. Alle netelige thema’s kwamen naar voren tijdens de driedaagse Vaticaanse conferentie over het priesterschap.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Paus over priesterschap: ‘Zonder vrienden en zonder gebed wordt het celibaat ondraaglijk’

Tijdens de openingstoespraak van een driedaagse Vaticaanse conferentie over de theologie van het priesterschap sprak paus Franciscus op basis van zijn eigen 52 jaar ervaring. Hij benadrukte het belang van de nabijheid tot God en de mens, evenals de oproep tot heiligheid.
KN Redactie

Duitse Synodale Weg stemt voor vrouwenwijding en versoepeling celibaat

In een stemming die door sommige deelnemers als historisch wordt omschreven, heeft de Synodale Weg in Duitsland zich uitgesproken voor de toelating van vrouwen tot gewijde ambten in de katholieke Kerk. Eerder op de dag werd ook al een resolutie voor versoepeling van de celibaatsplicht aangenomen.
Ludwig Ring-Eifel - KNA

Getroebleerde zoektocht naar een nieuw begin: synodale weg weer van start

Er werd veel over het Münchense misbruikrapport gesproken - en er werden twee verregaande resoluties aangenomen, ook door de aanwezige bisschoppen.
Catholic News Service

Vaticaanse conferentie over priesterschap: ‘Fundering van de missie van de Kerk verdiepen’

Het bevorderen van roepingen tot het priesterschap, het verbeteren van de manier waarop leken en priesters samenwerken en ervoor zorgen dat dienstbaarheid, en niet macht, een wijding motiveert. Het zijn allemaal mogelijke onderwerpen van een groot symposium over het priesterschap dat het Vaticaan in februari 2022 wil houden.
Emma Koevoets

Waarom leven geestelijken celibatair?

Elke jongere loopt weleens rond met een vraag die hij of zij aan een geestelijke wil stellen. In deze rubriek doen we dat voor je. Deze week de vraag: waarom leven geestelijken celibatair? Broeder Richard Steenvoorde, van de Orde der Predikers in Rotterdam, geeft antwoord.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Pierre Valkering door deurwaarder uit Amsterdamse pastorie gezet

De geschorste priester Pierre Valkering werd vrijdag door een deurwaarder uit zijn Amsterdamse pastorie gezet.
KN Redactie

‘Paus maakt pas op de plaats in exhortatie’

Mgr. Gerard de Korte vindt Querida Amazonia een "mooie tekst" waarin de paus "opkomt voor de waardigheid van de mensen in de Amazone".
Sanne Gerrits

Nederlandse bisschoppen over exhortatie: ‘Paus roept op tot solidariteit’

“Die solidariteit betreft zowel de zorg voor het gezamenlijke milieu, als de voortgang van het kerkelijk leven in de viering van de sacramenten.”
John L. Allen Jr. - Crux

Waarom Franciscus zich niet uitsprak over gehuwd priesterschap

Vijf redenen waarom de paus in Querida Amazonia niets zei over de mogelijkheid getrouwde permanent diakens tot priester te wijden.
Marta Petrosillo

Paus in nieuw boek: ‘Celibaat is een genade, geen beperking’

In een nieuw interviewboek zegt paus Franciscus veel geleerd te hebben van St.-Johannes Paulus II, ook wat het celibaat betreft.
1 2