Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Curiehervorming

John L. Allen Jr. - Crux

Duiven door het open raam: hét dilemma van de twee grote Vaticaanse evenementen van dit moment

Het Vaticaan kent een wirwar van wetten, gewoonten en tradities die vaak volkomen onlogisch lijken. Maar kun je er zomaar mee breken? De huidige synode én het financiële 'proces van de eeuw' vormen daarvoor een interessante lakmoesproef.
Anton de Wit

Paus benoemt nieuwe rector en reorganiseert Lateraanse Universiteit

Paus Franciscus haalt de teugels aan bij de Pauselijke Lateraanse Universiteit in Rome. Hij benoemde een nieuwe rector en voert een reorganisatie door; een algemeen directeur gaat voortaan de bedrijfsvoering ter hand nemen. Deze universiteit geldt als de voornaamste proeftuin voor de theologische speerpunten van Franciscus’ pontificaat.
Cindy Wooden - CNS

Paus en Raad van Kardinalen willen curiehervormingen ook naar bisdommen doortrekken

Paus Franciscus en leden van zijn Raad van Kardinalen hebben deze week gesproken over de wijze waarop de principes achter zijn hervorming van de Romeinse Curie ook kunnen worden weerspiegeld in de structuur en werking van diocesane kanselarijen.
Carol Glatz - CNS

Pauselijke commissie gaat ‘missiebisdommen’ ondersteunen bij misbruikaanpak

De hoofden van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen en een afdeling van het Dicasterie voor Evangelisatie hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend dat de hulp aan misbruikslachtoffers moet verbeteren in zowel missielanden als opkomende gemeenschappen.
Salvatore Cernuzio

Kardinalen maken kennis tijdens Vaticaanse tweedaagse over ‘grondwet’

Er werd gesproken over een “mini-conclaaf”, ook door de vele buitenlandse verslaggevers die naar Rome waren gekomen. Anderen speculeerden over een ontmoeting waarbij kardinalen besluiten zouden nemen over de toekomst van de paus of dat hij zelf zijn aftreden bekend zou maken. Maar niets bleek minder waar.
Anton de Wit

Nieuwe regelgeving: Vaticaanse investeringen moeten stroken met de katholieke leer

Alle financiële investeringen van het Vaticaan moeten voortaan “bijdragen aan een rechtvaardiger en duurzamer wereld” en mogen niet in strijd zijn met de katholieke leer. Dat staat in een nieuwe beleidsmaatregel die het Vaticaanse Secretariaat voor de Economie vandaag publiceerde.
Anton de Wit

Paus benoemt drie vrouwen bij Dicasterie voor de Bisschoppen

In totaal veertien nieuwe kandidaten zijn door de paus voorgedragen om zich bezig te gaan houden met bisschopsbenoemingen wereldwijd. Onder hen drie vrouwen; twee zusters en een leek - een unicum op deze positie.
Anton de Wit

Fraters leiden paters: een kleine wijziging met een grote betekenis

Paus Franciscus maakt het formeel mogelijk dat kloosterordes een niet tot priester gewijde broeder als overste aanwijzen. Het lijkt een kleinigheid, maar past in een langlopende strijd tegen een klerikale cultuur én structuur in de Kerk.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Nieuwe Vaticaanse benoemingen in aanloop naar herstructurering Romeinse curie

In de aanloop naar het van kracht worden van de nieuwe 'grondwet' van de Romeinse curie, heeft de paus enkele benoemingen doorgevoerd.
Anton de Wit

Sluitstuk of nieuw begin? Hoe dan ook is Praedicate Evangelium een sleuteldocument voor Franciscus’ pontificaat

In een nieuwe apostolische constitutie stelt Franciscus orde op zaken in de Romeinse Curie. Wat gaat er veranderen, en wat zal er van de beoogde hervormingen terechtkomen?
Salvatore Cernuzio

Congregatie Geloofsleer opgesplitst: paus kondigt grondige hervorming aan 

De Congregatie voor de Geloofsleer wordt grondig hervormd. Ze krijgt twee afdelingen: een die over zaken met betrekking tot de geloofsleer gaat, en een gericht op disciplinaire zaken, te beginnen met de problematiek rondom misbruik. Dat heeft paus Franciscus besloten in zijn motu proprio Fidem Servare (‘Het geloof bewaken’).
1 2

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.