fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Curiehervorming

Carol Glatz - CNS

Pauselijke commissie gaat ‘missiebisdommen’ ondersteunen bij misbruikaanpak

De hoofden van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen en een afdeling van het Dicasterie voor Evangelisatie hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend dat de hulp aan misbruikslachtoffers moet verbeteren in zowel missielanden als opkomende gemeenschappen.
Salvatore Cernuzio

Kardinalen maken kennis tijdens Vaticaanse tweedaagse over ‘grondwet’

Er werd gesproken over een “mini-conclaaf”, ook door de vele buitenlandse verslaggevers die naar Rome waren gekomen. Anderen speculeerden over een ontmoeting waarbij kardinalen besluiten zouden nemen over de toekomst van de paus of dat hij zelf zijn aftreden bekend zou maken. Maar niets bleek minder waar.
Anton de Wit

Nieuwe regelgeving: Vaticaanse investeringen moeten stroken met de katholieke leer

Alle financiële investeringen van het Vaticaan moeten voortaan “bijdragen aan een rechtvaardiger en duurzamer wereld” en mogen niet in strijd zijn met de katholieke leer. Dat staat in een nieuwe beleidsmaatregel die het Vaticaanse Secretariaat voor de Economie vandaag publiceerde.
Anton de Wit

Paus benoemt drie vrouwen bij Dicasterie voor de Bisschoppen

In totaal veertien nieuwe kandidaten zijn door de paus voorgedragen om zich bezig te gaan houden met bisschopsbenoemingen wereldwijd. Onder hen drie vrouwen; twee zusters en een leek - een unicum op deze positie.
Anton de Wit

Fraters leiden paters: een kleine wijziging met een grote betekenis

Paus Franciscus maakt het formeel mogelijk dat kloosterordes een niet tot priester gewijde broeder als overste aanwijzen. Het lijkt een kleinigheid, maar past in een langlopende strijd tegen een klerikale cultuur én structuur in de Kerk.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Nieuwe Vaticaanse benoemingen in aanloop naar herstructurering Romeinse curie

In de aanloop naar het van kracht worden van de nieuwe 'grondwet' van de Romeinse curie, heeft de paus enkele benoemingen doorgevoerd.
Anton de Wit

Sluitstuk of nieuw begin? Hoe dan ook is Praedicate Evangelium een sleuteldocument voor Franciscus’ pontificaat

In een nieuwe apostolische constitutie stelt Franciscus orde op zaken in de Romeinse Curie. Wat gaat er veranderen, en wat zal er van de beoogde hervormingen terechtkomen?
Salvatore Cernuzio

Congregatie Geloofsleer opgesplitst: paus kondigt grondige hervorming aan 

De Congregatie voor de Geloofsleer wordt grondig hervormd. Ze krijgt twee afdelingen: een die over zaken met betrekking tot de geloofsleer gaat, en een gericht op disciplinaire zaken, te beginnen met de problematiek rondom misbruik. Dat heeft paus Franciscus besloten in zijn motu proprio Fidem Servare (‘Het geloof bewaken’).
Luuk van den Einden

Curiehervormingen, niet conservatisme zijn reden overplaatsing Vaticaanse bisschop

De overplaatsing van de secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer wordt ten onrechte gezien als een ideologische keuze van paus Franciscus. Het besluit past juist binnen het kader van zijn veelomvattende curiehervormingen.
Anton de Wit

Een onverwachte ontslagbrief: waarom treedt kardinaal Turkson terug?

Na ruim een decennium op hoge posities in het Vaticaan, heeft kardinaal Peter Turkson bevestigd dat hij paus Franciscus zijn ontslag heeft aangeboden. Wat is er aan de hand op het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling?
Cindy Wooden - Catholic News Service

Paus benoemt vrouwelijke secretaris-generaal van het bestuursorgaan van Vaticaanstad

Paus Franciscus heeft zuster Raffaella Petrini, lid van de Franciscaanse Zusters van de Eucharistie, aangesteld als secretaris-generaal van het bureau dat de staat Vaticaanstad bestuurt.
1 2