fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: ecologie

Pauline van Kempen

Laudato Si’ in woord en daad: bidden voor klimaatslachtoffers en koppige keuzes maken

In één middag van klimaatdepressie naar duurzame hoop, dat was de opzet van het eerste Laudato Si’ Event in Nijmegen. Maar wat is hoop? In elk geval niet: “geloven dat het zonder jou wel goed komt”, zei klimaatactiviste Rozemarijn van ’t Einde.
Anton de Wit

Moet ‘vleesloze vrijdag’ terugkeren?

Een opmerkelijke aanbeveling van de universiteit van Oxford aan de katholieke Kerk: als de paus het vrijdagse verbod op vlees eten opnieuw zou invoeren, zou dat een aantoonbaar gunstig effect hebben op het klimaat. Maar waarom zouden we eigenlijk wachten op een ge- of verbod van de paus?
Mgr. Ron van den Hout

Boeren worden eindelijk gehoord, maar waarom geven supermarkten niet thuis?

Bemiddelaar Johan Remkes wist deze week knap de angel uit het boerendebat te halen. Maar bisschop Ron van den Hout van Groningen-Leeuwarden – het bisdom dat geografisch het meeste platteland omvat – vindt dat andere bedrijfssectoren zich te veel afzijdig houden. Hij pleit voor een bredere ecologische bekering in het…
Luuk van den Einden

Paus Franciscus: er is een ‘nieuwe relatie’ met de schepping nodig

Op de Wereldgebedsdag voor de Schepping roept paus Franciscus op om ruim een maand lang te luisteren naar de ‘stem’ van de schepping: “Het huidige verval van ons gemeenschappelijk huis verdient evenveel aandacht als andere globale uitdagingen.”
Anton de Wit

Politiek moet meer zijn dan een steekspel van privébelangen

Dit is liberale politiek anno 2022: het ene economische belang tegen het andere, en wie het meest te besteden heeft aan lobbyisten wint. Wie komt nog op voor het algemeen belang?
Anton de Wit

Na COP26 dringen kerken aan op ‘klimaatsolidariteit’: ‘De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen’

Ondanks lichtpuntjes blijft de afdronk van de VN-klimaattop in Glasgow wrang. Kerken roepen op tot meer actie, meer rechtvaardigheid en meer solidariteit. En komen daarbij ook zelf in beweging.
KN Redactie

Vaticaan brengt ‘stem van de armen’ aan onderhandeltafel in Glasgow

Omdat eerdere klimaatconferenties vaak “een praatcafé van rijke landen” waren, wil het Vaticaan de stem van arme landen vertegenwoordigen in Glasgow. Dat zegt een lid van de Vaticaanse delegatie aan de klimaattop in Schotland in een themanummer over kerk en klimaat van Katholiek Nieuwsblad.
Katholische Nachrichten-Agentur

Duitse Kerk presenteert eerste klimaatrapport

De katholieke Kerk in Duitsland heeft haar eerste rapport over klimaat- en milieubescherming gepresenteerd. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de schepping serieus. Als katholieke Kerk moeten we niet achteraan in de trein zitten, maar juist zoveel mogelijk vooraan”, zei de woordvoerder voor milieu- en klimaatzaken van de Duitse bisschoppenconferentie, Rolf…
Cindy Wooden - Catholic News Service

Katholieke sociale leer geeft het evangelie concreet vorm, zegt de paus

Hij weet dat “het mensen vaak irriteert” wanneer hij de katholieke leer promoot over sociale kwesties zoals armoede, migratie en ecologie. Toch zei paus Franciscus in een videoboodschap dat hij dit zal blijven doen, omdat het evangelie dat vereist.
Carol Glatz - CNS

Kerkleiders spreken zich uit over klimaat: ‘Vandaag betalen we de prijs, morgen kan nog erger zijn’

De recente extreme weersomstandigheden en natuurrampen laten zien dat de mensheid nu de prijs betaalt van hoe ze de schepping heeft behandeld. Dat staat in een gezamenlijke boodschap over het klimaat van paus Franciscus, de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en de oecumenische patriarch Bartholomeus van Constantinopel.
Luuk van den Einden

Het VN-klimaatrapport: urgentie vanuit de Kerk mist

Een vernietigend VN-klimaatrapport stelt dat niets doen nu echt geen optie meer is in de klimaatcrisis. Christelijke klimaatorganisaties zien weinig reactie vanuit kerkleiders, maar benadrukken ook dat kerken zich wel degelijk inzetten voor de aarde.
1 2 3