fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: gezin

Luuk van den Einden

‘Deel blijven van de familie’: familiepastoraat brengt gezinnen en parochies op één lijn

Het familiepastoraat van het bisdom Den Bosch helpt parochies om hun eigen gezinspastoraat op te zetten. Daarbij gaat de dienst uit van een aanpak van onderaf: “We komen niet met een stapel ideeën, maar gaan samen met mensen aan tafel.”
Elise Ann Allen - Crux

Vaticaan benadrukt ‘nee’ tegen kunstmatige geboortebeperking en ivf in nieuw familiedocument

In een dinsdag gepubliceerd document luidt het Vaticaan de noodklok over de dalende geboortecijfers in veel landen. Tegelijkertijd onderstreept het alternatieven voor vormen van kunstmatige inseminatie die de Kerk niet acceptabel vindt.
Luuk van den Einden

Youth for Christ wil niet kinderen, maar ouders mediawijs maken met nieuw magazine

Met het eenmalige tijdschrift ‘Mediawijs Opvoeden’ wil Youth for Christ ouders en kerken wegwijs maken in de online leefwereld van jongeren. De makers zien opvoeders worstelen met nieuwe thema’s: “Wij zijn de eerste generatie die te maken heeft met deze vorm van mediaopvoeding.”
Luuk van den Einden

Pleegouders: Kerk is pas echt pro-life als pleeggezinnen meer steun krijgen

Pleegouderschap moet door de Kerk als een pro-lifekwestie beschouwd worden, vinden Amerikaanse pleegouders en deskundigen. Volgens hen kan de katholieke Kerk veel meer doen voor de 400.000 pleegkinderen in het land.
Yvonne Koopman

Gezinnen verdienen hun eigen minister

Het is de hoogste tijd voor een minister van Gezinszaken die de lasten en verantwoordelijkheden van het gezin serieus neemt en voor een samenhangend gezinsbeleid zorgt.
Luuk van den Einden

Geadopteerd in de jaren zestig: ‘Ik heb op latere leeftijd pas leren hechten’

Adoptie ging in de jaren zestig gepaard met schaamte, pijn en trauma’s. In 'Ankerloos' schrijft Hanno Uittenbogaard openhartig over de oorzaken en gevolgen van zijn eigen adoptie. “Ik heb gezien hoe dankbaar ik eigenlijk mag zijn.”
Luuk van den Einden

Eerste landelijke Week van het Gezin wil politiek wakker schudden voor gezinssores

De organisatoren van de Week van het Gezin, die in mei voor het eerst landelijk plaats zal vinden, hopen daarmee politiek Den Haag te motiveren om de druk op gezinnen te verlichten. “Investeren in de stabiliteit van gezinnen is belangrijk in Nederland.”
Luuk van den Einden

EU-bisschoppen en gezinsorganisaties trekken banden aan: ‘Essentieel dat we gezinnen steunen’

De Europese bisschoppen gaan op EU-niveau nauwer samenwerken met katholieke gezinsorganisaties. Op die manier hopen ze “nieuwe manieren te vinden om de schoonheid van families te verkondigen”.
Luuk van den Einden

Nieuw platform beantwoordt bijbelvragen van ouders: ‘De meeste geloofsopvoeding gebeurt thuis’

Kinderen vertrouwd maken met de Bijbel is een opgave voor veel gelovige ouders. Met het platform Kind & Bijbel wil het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap hulp bieden: “We willen samen optrekken met ouders.”
Luuk van den Einden

Zaligverklaring aanstaande voor Pools gezin dat onderduikers hielp

De negen leden van de Poolse boerenfamilie Ulma, die in de Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers hielp, worden in september zaligverklaard. Vorig jaar erkende de paus de gezinsleden, die vermoord werden om hun daden, reeds als martelaren voor het geloof.
1 2 3 6