fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: integrale ecologie

Selinde van Dijk-Kroesbergen

Paus tot klimaattop: ‘Dit is het moment om dringend, moedig en verantwoordelijk te handelen’

Paus Franciscus vraagt om "dringende, moedige en verantwoordelijke" actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan.
Catholic News Service

Slotdocument Amazonesynode vraagt om priesterwijding voor permanent diakens

Ook vragen de synodevaders om formele rollen voor vrouwen in de geloofsgemeenschappen.