fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Katholiek sociaal denken

Monique de Witte-van den Haak

Opvang voor vluchtelingen is een fundamenteel recht, geen liefdadigheid

In Nederland is een nijpend gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers. Er wordt naarstig gezocht naar ruimte in bijvoorbeeld leegstaande kantoren en kerken, en dat is ook noodzakelijk. Maar die zoektocht mag niet afleiden van de essentie: ieder mens heeft een fundamenteel recht op een waardig bestaan. Het gaat daarbij niet…
Anton de Wit

Marc Bollerman nieuwe directeur van Vastenactie

Per 1 oktober zal Marc Bollerman aantreden als directeur-bestuurder van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie. Hij volgt Peter van Hoof op, die op 1 juli na bijna acht jaar zijn functie neerlegde.
Peter Doorakkers

Twaalf jaar Rutte toont de nood aan een politieke open hemel

Durven we voorbij de incidenten zelf bij te dragen aan een politiek klimaat waarin de echte vragen gesteld en beantwoord kunnen worden?
Anton de Wit

Politiek moet meer zijn dan een steekspel van privébelangen

Dit is liberale politiek anno 2022: het ene economische belang tegen het andere, en wie het meest te besteden heeft aan lobbyisten wint. Wie komt nog op voor het algemeen belang?
Luuk van den Einden

‘Racisme is niet verenigbaar met de christelijke moraal’

“Structuren van zonde” veroorzaken en bestendigen racisme; ook de Kerk speelt daarin een rol. Moraaltheoloog Anton ten Klooster gaf onlangs een lezing over racisme: “Het leed kan onzichtbaar blijven.”
Anton de Wit

Hoe kijken wij naar de kloof tussen arm en rijk?

Waarom illustreren krantenredacties berichten over de kloof tussen arm en rijk meestal met foto’s van de superrijken? Waarom niet met een foto van een alleenstaande moeder met vier kinderen in een armoedige flat, die haar baan kwijtraakte door de coronacrisis?
Anton de Wit

Woningnood tekent de ‘onderontwikkeling van ontwikkelde landen’

Onder het mom van ‘flexibilisering van de woningmarkt’ zijn mensen muurvast komen te zitten.
Catholic News Service

Kardinaal Gregory roept Congres op tot ‘moedig’ en humaan vluchtelingenbeleid

Tijdens een demonstratie in Washington heeft kardinaal Wilton D. Gregory  het Amerikaanse Congres opgeroepen tot wettelijke bescherming van immigranten, om gezinnen bij elkaar houden en perspectief te bieden op staatsburgerschap.
Anton de Wit

Kunnen we weer ongegeneerd katholiek zijn?

De Tilburgse universiteit geeft het goede voorbeeld: de instelling ervaart de katholieke identiteit niet als een last maar als een verrijking.
Sanne Gerrits

Acht nieuwe artikelen van Titus Brandsma gevonden

De artikelen werpen licht op het katholiek sociaal denken van de zalig verklaarde karmeliet.