fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: klimaatverandering

Cindy Wooden - Catholic News Service

Paus Franciscus roept op tot een groene, eerlijke economie

Jongeren zijn de laatste generatie die de aarde een gezonde toekomst kunnen bieden, waarschuwt paus Franciscus. Verantwoordelijkheidsgevoel en zorg voor de natuur en de armen zijn daarbij essentieel volgens hem.
Catholic News Service

Filipijnse bisschoppen: ‘Manila zinkt, laten we voor het milieu zorgen’

Twee Filipijnse bisschoppen hebben alarm geslagen over de stijgende zeespiegel en het dalende grondwater die van Manila één van de snelst zinkende steden ter wereld maken.
Carol Glatz - CNS

Kerkleiders spreken zich uit over klimaat: ‘Vandaag betalen we de prijs, morgen kan nog erger zijn’

De recente extreme weersomstandigheden en natuurrampen laten zien dat de mensheid nu de prijs betaalt van hoe ze de schepping heeft behandeld. Dat staat in een gezamenlijke boodschap over het klimaat van paus Franciscus, de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en de oecumenische patriarch Bartholomeus van Constantinopel.
KN Redactie

Paus roept op tot ‘moedige keuzes’ voor het klimaat

Op de Wereldgebedsdag voor de Schepping heeft paus Franciscus gelovigen aangespoord om te kiezen voor een duurzame levensstijl. In navolging van de paus doen ook verschillende bisschoppen de oproep tot “ecologische bekering”.
Luuk van den Einden

Het VN-klimaatrapport: urgentie vanuit de Kerk mist

Een vernietigend VN-klimaatrapport stelt dat niets doen nu echt geen optie meer is in de klimaatcrisis. Christelijke klimaatorganisaties zien weinig reactie vanuit kerkleiders, maar benadrukken ook dat kerken zich wel degelijk inzetten voor de aarde.
Anton de Wit

Moed der hoop

Natuurlijk kunnen we het wassende water niet eigenhandig stoppen. We kunnen wel, zoals in Valkenburg, ons eigen kerkje schoonmaken zonder ons te laten ontmoedigen.
Cindy Wooden - Catholic News Service

Leiders wereldreligies willen regeringsleiders aanspreken op klimaatbeleid

Op het feest van Franciscus van Assisi, 4 oktober, zullen leiders van wereldreligies of hun vertegenwoordigers elkaar ontmoeten in het Vaticaan. Ze willen dan een gezamenlijke verklaring opstellen aan regeringsleiders die in november in Schotland zullen samenkomen voor de VN-klimaattop.
Carol Glatz - CNS

Paus op Dag van de Aarde: handel moedig om schepping te beschermen

Er is geen tijd te verspillen als het gaat om het beschermen van de schepping. Dat zei paus Franciscus in een boodschap ter gelegenheid van de Dag van de Aarde. Volgens hem heeft de mensheid een keuze: haar verantwoordelijkheid nemen of doorgaan op het pad van zelfvernietiging.
Luuk van den Einden

De Kerk kleurt langzaam groen

Sinds paus Franciscus de encycliek Laudato Si’ schreef, heeft de Kerk meer aandacht voor duurzaamheid dan ooit. Steeds meer parochies ondernemen klimaatvriendelijke activiteiten, maar er is nog een lange weg te gaan voor we echt van een groene Kerk kunnen spreken.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Paus: klimaatontheemden verdienen hulp van katholieken

Katholieken hebben de verantwoordelijkheid om klimaatontheemden te helpen, schrijft paus Franciscus.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Bisschoppen praten met Europese Commissie over klimaat, migratie en godsdienstvrijheid

De Europese bisschoppen hadden vorige week de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Margaritis Schinás, aan de virtuele tafel om belangrijke internationale onderwerpen te bespreken. De bisschoppen benadrukten het belang van samenwerken in deze tijd van corona- en klimaatcrisis.
1 2 3

Advertenties

KN Actueel | Radio Maria

Poll

Ik verwacht echte verandering van de synode over synodaliteit.